ข่าวเด็ด 7 สี

กทม.จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก รับเปิดเทอม

ข่าวเด็ด 7 สี - กทม. เตรียมพร้อมรับการเปิดเทอมโรงเรียนในสังกัด วันที่ 17 พฤษภาคมนี้ โดยให้สำนักเทศกิจ และสำนักงานเขตในพื้นที่ จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอาสาจราจร ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวก ดูแลความปลอดภัยให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป บริเวณด้านหน้าโรงเรียน และตามซอยแยก หรือจุดตัดที่มีปัญหาการจราจร จำนวน 549 โรงเรียน ทั้งช่วงเช้าก่อนเข้าเรียน และช่วงหลังเลิกเรียน

พร้อมให้สำนักการจราจรและขนส่ง ตรวจสอบสัญญาณไฟกระพริบ และทางม้าลายหน้าโรงเรียนให้พร้อมใช้งาน และเพิ่มความเข้มงวดกวดขัน ไม่ให้มีการขายของบนทางเท้า และผิวการจราจร กีดขวางทางเดินของเด็กนักเรียน ทั้งด้านหน้า และรอบโรงเรียน