สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์

หลายโรงเรียนเตรียมพร้อมเปิดภาคเรียนแล้ว

สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์ - ใกล้จะเปิดเทอมแล้ว หลายโรงเรียนจึงมีการเตรียมความพร้อม ทั้งการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ฉีดวัคซีนให้ครูผู้สอน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งกับครูและเด็กนักเรียนในวันเปิดภาคเรียน

เริ่มกันที่ โรงเรียนในพื้นที่เขตคลองสาน เจ้าหน้าที่ อปพร. เขตคลองสาน ฐานกรุงธนบุรี ตัวแทนศิษย์เก่าโรงเรียน และตัวแทนกลุ่มจิตอาสา ไปฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคให้กับโรงเรียน 2 แห่ง คือ โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม ที่อยู่ในซอยเจริญนคร 46 และ โรงเรียนวัดทองเพลง ในซอยเจริญนคร 14 ทำความสะอาดตามส่วนต่าง ๆ ภายในโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นจุดที่เสี่ยงต่อการสัมผัส เช่น ราวบันได, โต๊ะเรียน, เก้าอี้ และห้องต่าง ๆ ที่จะใช้ในการจัดกิจกรรม เช่น ห้องเรียน, โรงอาหาร, ห้องประชุม เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนมั่นใจว่า เมื่อทำตามมาตรการที่มีการกำหนดอย่างเข้มงวดแล้ว จะปลอดภัยจากเชื้อโควิด

ที่ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถมศึกษา เขตสาทร ภราดา ศุภนันท์ ขันธปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถมศึกษา เปิดเผยว่า ทางโรงเรียนได้เรียกประชุมคณะครูเพื่อวางแผน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 พร้อมกับเสริมมาตรการบางส่วนเข้าไปให้มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้น ทั้งการเลือกใช้อุปกรณ์การตรวจ ATK ระดับองค์กร การติดต่อประสานงานกับสำนักงานเขตอย่างใกล้ชิด กำหนดแผนรองรับเผื่อกรณีที่พบผู้ติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการ ให้เหมาะสมและเป็นไปตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคในปัจจุบัน

ส่วนที่ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ได้จัดโครงการ ACSP ปลอดภัยร่วมใจฉีดวัคซีน โดยการเปิดให้เด็กนักเรียนชั้น ป.1 - ป.6 ที่มีอายุตั้งแต่ 5 ขวบ แต่ไม่เกิน 12 ปี เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1 และให้เด็กนักเรียนที่มีอายุ 12-18 ปี เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มกระตุ้น เข็มที่ 3 ซึ่งพบว่ามีนักเรียนกว่า 92% เข้ารับการฉีดวัคซีนดังกล่าว โดยเชื่อว่าเมื่อเด็กนักเรียนได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว จะเกิดความมั่นใจมากขึ้นในการเข้าเรียนในวันที่ 18 พฤษภาคมนี้

ปิดท้ายไปที่ โรงเรียนอันวารุ้ลอิสลาม ในเขตคลองตัน มีการจัดกิจกรรม "โครงการพี่ช่วยน้อง น้องเพื่อนช่วยเพื่อน" ที่เป็นการขอรับบริจาคชุดนักเรียน หรืออุปกรณ์การเรียนการสอนที่ไม่ใช้แล้ว ไปมอบให้กับคุณครู เพื่อนำไปส่งต่อให้กับเด็กนักเรียนที่ขาดแคลน บรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ปกครองที่มีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายภายในบ้านจากภาวะค่าครองชีพสูงขึ้น ก่อนที่จะมีการเปิดภาคเรียนในวันที่ 17 พฤษภาคมนี้