สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์

กทม. เร่งอบรมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง

สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์ - กทม.เร่งอบรมเจ้าพนักงานดำเนินการเลือกตั้ง ให้เข้าใจระเบียบ และ ข้อกฎหมาย เพื่อให้การเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. และ สก.เป็นไปด้วความบริสุทธิ์ ยุติธรรมมากที่สุด

นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ประจำหน่วยเลือกตั้ง ของสำนักงานเขตพญาไท และ บางเขน ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งอีก 1 สัปดาห์ข้างหน้า เพื่อให้เจ้าหน้าที่ มีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ และคำสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่ และเพื่อให้การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ สก. เป็นไปด้วยความสุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย

พร้อมเน้นย้ำเรื่องการนับคะแนน ผู้ว่าฯ กทม. และ สก. ซึ่งในครั้งนี้จะมีการนับคะแนนพร้อมกัน อาจต้องแบ่งเจ้าหน้าที่ออกเป็นชายและหญิง เพื่อแยกโทนเสียงในการอ่านคะแนน ป้องกันความสับสน

จากนั้นตรวจความเรียบร้อยสถานที่ตั้ง หน่วยเลือกตั้งที่ 1-4 แขวงท่าแร้ง และหน่วยเลือกตั้งที่ 36-38 แขวงอนุสาวรีย์ เน้นย้ำให้สำนักงานเขตพื้นที่ ดูแลเต็นท์ลงคะแนน ให้แข็งแรง มั่นคง ปลอดภัย ป้องกันปัญหาจากฝนตกหนัก ลมแรง หรือน้ำขังบนหลังคาเต็นท์ ซึ่งอาจทำให้เต็นท์เกิดความเสียหาย และไม่ปลอดภัย

ติดตามทุกความเคลื่อนไหว เลือกตั้งผู้ว่าฯ กรุงเทพฯ : www.ch7.com/bangkokelection