ข่าวเด็ด 7 สี

ลักลอบตัดไม้ ป่าสงวนแห่งชาติ จ.สงขลา

ข่าวเด็ด 7 สี - กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) และตำรวจตระเวนชายแดนที่ 433 ลาดตระเวนป้องกันปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า และการล่าสัตว์ป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาแดน ป่าควนเจดีย์ ป่าเขาพระยาไม้ และป่าควนกำแพง พื้นที่อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำ และเป็นพื้นที่ป่าแนวเทือกเขาสันกาลาคีรี ห่างจากชายแดนไทย-มาเลเซีย 2 กิโลเมตร

พบผืนป่าถูกบุกรุกเสียหาย 88 ตารางวา และพบไม้หลายต้น ถูกตัดโค่น บางส่วนถูกลักลอบลำเลียงออกนอกพื้น นอกจากนี้ยังพบต้นมะยมป่าขนาดใหญ่ถูกตัดโค่น และใช้เลื่อยยนต์แปรรูป ได้ 7 แผ่น และท่อนไม้อีก 3 ท่อน

จากการสืบสวนพบขบวนการลักลอบตัดไม้แปรรูป ไม้ และขนย้ายไม้ช่วงเวลากลางคืน จึงร้องทุกข์ สภ.สะบ้าย้อย ให้ดำเนินคดีกับผู้ลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ความผิดตาม พรบ.ป่าไม้ พ.ศ.2484,และ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507