ข่าวเด็ด 7 สี

ศบค.รายงานสถานการณ์โควิด-19

ข่าวเด็ด 7 สี - สถานการณ์โควิด-19 วันนี้ ศบค.รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อ มีทั้งสิ้น 6,094 คน แบ่งเป็น ผู้ติดเชื้อจากในประเทศ 6,092 คน ผู้ติดเชื้อมาจากต่างประเทศ 2 คน ทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมในระลอกนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม เป็นต้นมา มีทั้งสิ้น  2,150,411 คน

วันนี้มี ผู้หายป่วยกลับบ้าน 8,601 คน กำลังรักษาตัวอยู่ในระบบ 70,775 คน จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,304 คน เฉลี่ยจังหวัดละ 17 คน อัตราครองเตียง ร้อยละ 16.9 สำหรับผู้เสียชีวิตวันนี้ 51 คน ลดลงจากเมื่อวานนี้