ข่าวเด็ด 7 สี

เร่งส่งเสริมผลไม้ไทยไปทั่วโลก

ข่าวเด็ด 7 สี - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เดินหน้าโพรโมตผลไม้ไทยในตลาดต่างประเทศ ตั้งแต่เริ่มฤดูกาลผลไม้ ปีนี้ เพื่อเพิ่มการส่งออกในตลาดหลักและขยายตลาดใหม่ เช่น จีน ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย อิตาลี เบลเยียม รัสเซีย ตั้งเป้าหมายการส่งออกผลไม้ไทยทั้งแบบสด แช่แข็ง แห้ง และแปรรูป ในปี 2565 กว่า 280,000 ล้านบาท ทั้งนี้ ในช่วงวันที่ 8-15 มิถุนายน จะเทศกาลผลไม้ไทย ณ เมืองเซินเจิ้น ทั้ง ในรูปแบบออนไลน์ และ ออฟไลน์

สำนักงานเกษตรประจำกรุงจาการ์ตา จะจัดงาน Mini Thailand Week 2022 ในวันที่ 9-12 มิถุนายน และงาน Thai Festival ช่วงเดือนสิงหาคม 2565 ณ กรุงจาการ์ตา เช่นเดียวกับ สำนักงานเกษตร ณ กรุงโตเกียว กำลังเตรียมจัดเทศกาลไทย ที่เมืองนาโกย่า เมืองเซนได เมืองชิสึโอกะ ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม เช่นกัน