สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์

กทม.จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกรับเปิดเทอม

สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์ - กทม.เตรียมความพร้อมเปิดเรียนสัปดาห์หน้า พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย อำนวยความสะดวกการจราจรหน้าโรงเรียน ขณะที่บางโรงเรียน ได้เร่งทำความสะอาดครั้งใหญ่ ฆ่าเชื้อโรค รอรับนักเรียน

โรงเรียนในสังกัด กทม. จะเปิดภาคเรียน ในวันที่ 17 พฤษภาคมนี้ ทาง กทม. ได้มอบหมายให้สำนักเทศกิจ และ สำนักงานเขตในพื้นที่ จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอาสาจราจร ปฏิบัติหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวก ดูแลความปลอดภัยให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป บริเวณด้านหน้าโรงเรียน สถานศึกษา ซอยแยก หรือจุดตัดที่มีปัญหาการจราจร จำนวน 549 โรงเรียน ทั้งช่วงเช้าก่อนเข้าเรียน และช่วงหลังเลิกเรียน

พร้อมให้สำนักการจราจรและขนส่ง ตรวจสอบสัญญาณไฟกระพริบ และทางม้าลายหน้าโรงเรียนให้พร้อมใช้งาน และเพิ่มความเข้มงวดกวดขัน ไม่ให้มีการตั้งวางจำหน่ายสินค้าบนทางเท้า และผิวการจราจร ในลักษณะกีดขวางทางเดินของเด็กนักเรียน ทั้งด้านหน้า และรอบโรงเรียน

ขณะที่ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก เร่งทำความสะอาดฆ่าเชื้อตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโควิด-19 ทั้งการฉีดพ่นฆ่าเชื้อภายในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องพักครู จุดสัมผัสร่วม และโถงลิฟท์ เตรียมพร้อมรับนักเรียน ในการเปิดเทอม 1 วันที่ 17 พฤษภาคม ซึ่งจะมีการตรวจคัดกรองนักเรียน และบุคลากรของโรงเรียน ก่อนมาโรงเรียน โดยให้ส่งผลตรวจ ATK ก่อน พร้อมประเมินความเสี่ยงตนเองผ่านแอปพลิเคชัน Thai Save Thai และช่วงเช้าก่อนเข้าเรียน ต้องผ่านการวัดอุณหภูมิ และพ่นฆ่าเชื้อ ด้วยเรื่องพ่นฆ่าเชื้อจากสารธรรมชาติในซุ้มคัดกรอง และ ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ภายในโรงเรียน และยังใช้รูปแบบสลับวันมาเรียน ทั้งแบบ On-site และ Online