ข่าวเด็ด 7 สี

สหรัฐฯ เตรียมเพิ่มลงทุนกับไทยมากขึ้น

ข่าวเด็ด 7 สี - พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พอใจผลการหารือในระหว่างเข้าประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐฯ สมัยพิเศษครั้งที่ 2 ที่สหรัฐฯ ที่ได้พบผู้นำสหรัฐฯ ผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ และนักธุรกิจในบริษัทชั้นนำที่ลงทุนอยู่แล้ว และสนใจจะลงทุนในประเทศไทย เพราะในปี 2566 สหรัฐฯ ได้ประกาศจะนำนักธุรกิจคณะใหญ่ที่สุดที่เรียกว่า เทรดวินด์ (Trade Winds) มาเยือนประเทศสมาชิกอาเซียน โดยใช้ประเทศไทยเป็นฐานอีกด้วย

พร้อมกันนี้ได้แสดงจุดยืนไทยและอาเซียนต่อสันติภาพโลก เสนอดูแลตามหลักมนุษยธรรม บรรเทาผลกระทบจากความเสียหาย ซึ่งไทยกับสหรัฐฯ จะร่วมมือในบทบาทที่สร้างสรรค์ พัฒนา ฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโรคโควิด-19 นอกจากนี้ ยังได้หารือกับผู้นำอาเซียนที่จะร่วมกันฝ่าฟันวิกฤตไปให้ได้ จะไม่ทำให้วิกฤตที่มีอยู่ วิกฤตมากไปกว่าเดิม