7HDร้อนออนไลน์

อนามัยโพล พบสาเหตุเด็ก 5-11 ขวบ เกือบครึ่งยังไม่ฉีดวัคซีน

วันนี้ (15 พ.ค.65) นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย  เปิดเผยถึงผลการสำรวจอนามัยโพลเรื่อง “ความมั่นใจของผู้ปกครองต่อการฉีดวัคซีนในเด็กอายุ 5-11 ขวบ” ระหว่างวันที่ 22 เม.ย. – 11 พ.ค.65 พบว่า ตอนนี้เด็กอายุ 5–11 ขวบ ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้ว และจะฉีดให้ครบโดส 54.1% และยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเลย 28.7% โดยเหตุผลที่ทำให้กลุ่มผู้ปกครองไม่พาเด็กเข้ารับการฉีดวัคซีน คือ ยังมีความกังวลว่าเด็กอาจมีอาการไม่พึงประสงค์ที่รุนแรง 77.2% และไม่มั่นใจในประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของวัคซีน 55.3% รวมทั้งยังกังวลว่าเด็กที่ไม่แข็งแรงหรือมีโรคประจำตัว อาจได้รับผลกระทบที่รุนแรงจากวัคซีน 37%

ทั้งนี้ การฉีดวัคซีนในเด็กอายุ 5–11 ขวบ สามารถสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรง และเสียชีวิตในเด็กได้ รวมทั้งการกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาที่โรงเรียน จึงขอให้ผู้ปกครองมั่นใจในความปลอดภัยของการฉีดวัคซีน โดยการเตรียมตัวก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนในเด็ก ควรให้เด็กกินอาหาร หากเด็กมีอาการป่วย มีไข้ ร่างกายอ่อนเพลีย ควรรักษาอาการให้หายจนกว่าจะเป็นปกติก่อน

สำหรับเด็กที่มีโรคประจำตัวรุนแรง อาการยังไม่คงที่ ควรเข้ารับการประเมินอาการจากแพทย์ประจำตัวก่อนเข้ารับการฉีด อาการที่พบได้หลังฉีดวัคซีนไฟเซอร์ คือ ปวด บวม แดง เฉพาะที่ ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย เป็นไข้ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องสังเกตอาการหลังการฉีดอย่างน้อย 30 นาที ในสถานที่ฉีดวัคซีน ซึ่งอาการดังกล่าว สามารถหายได้เองเมื่อกินยาลดไข้ และพักผ่อนให้เพียงพอ หลังฉีดวัคซีน 1 สัปดาห์

ข่าวอื่นในหมวด