ข่าวภาคค่ำ

คอลัมน์หมายเลข 7 : สารพัดปัญหาคนกรุง รอการแก้ไขจากผู้ว่าฯ กทม.คนใหม่

ข่าวภาคค่ำ - คอลัมน์หมายเลข 7 สุดสัปดาห์ เกาะติดโค้งสุดท้ายเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. มีอะไรรอให้ผู้ว่าฯคนใหม่เข้าไปแก้ไข ติดตามกับคุณสมจิตต์ นวเครือสุนทร

เป็นเสียงสะท้อนจากคนกรุงเทพฯ เกี่ยวกับปัญหาการจัดระเบียบทางเท้า ที่มุมมองสวนทางกับผู้บริหาร ซึ่งเดินหน้ายกเลิกจุดผ่อนผันที่เดิมมีอยู่ 683 จุด มีผู้ค้าราว 20,275 ราย จนขณะนี้เหลือจุดผ่อนผันเพียงแค่ 171 จุดเท่านั้น ในปัจจุบัน กทม.ได้จัดพื้นที่ให้ผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบไปทำการค้าขายจำนวน 122 ตลาด และสุดท้ายมีผู้ลงทะเบียนเข้าทำการค้าในจุดที่ กทม.กำหนดเพียงแค่ 7,810 ราย ก่อนจะมีการสละสิทธิ์ไปถึง 6,720 ราย เหลือการจัดสรรพื้นที่ค้าขายให้จริงเพียงแค่ 985 ราย

พวกเขาฝากความหวังว่าผู้ว่าฯกทม.คนใหม่จะไม่มีทัศนคติมองว่าหาบเร่แผงลอยคือผู้ที่เอาเปรียบสังคม แต่อยากให้มองว่าพวกเขาคือครัวของคนจน ซึ่งเป็นฐานรากของเศรษฐกิจประเทศ

ซอยเปลี่ยว ที่มืด แสงสว่างไม่เพียงพอ กล้องซีซีทีวีไม่ทั่วถึง เป็นอีกหนึ่งความทุกข์ของคนกรุงเทพฯ ข้อมูลปี 2564 ของตำรวจนครบาลระบุ พื้นที่ 1,500 ตารางกิโลเมตรของกทม. มี 217 จุด ที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม โดยมี 14 จุดอยู่ในเขตสน.ภาษีเจริญ ซึ่งในปัจจุบัน กทม.ติดตั้งกล้องซีซีทีวีไปแล้วทั้งหมด 62,242 กล้อง โดยในปี 2565 งบประมาณในส่วนนี้ถูกตัดออกไป เพราะพิษโควิด-19 ทำให้แผนที่จะเพิ่มจุดติดตั้งกล้องซีซีทีวี จำนวน 2,221 กล้อง ครอบคลุมพื้นที่ 6 กลุ่มเขตต้องพับไป แผนใหญ่ที่จะติดตั้งให้ได้ 200,000 กล้อง เพื่อดูแลคนกรุงอย่างทั่วถึง จึงเป็นอีกหนึ่งโจทย์ที่ผู้ว่าฯกทม.คนใหม่ต้องดำเนินการ

เรื่องง่าย ๆ ที่ประชาชนคิดว่าควรทำได้ แต่ยังไม่เกิดขึ้นในกทม. เกิดคำถามว่า เหตุใดพื้นที่สาธารณะที่ประชาชนใช้สอย ยังต่ำกว่ามาตรฐาน ทำอย่างไรให้ชีวิตประจำวันของคนกรุงเทพฯ มีคุณภาพที่ดีกว่านี้

จากข้อมูลขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน พบว่าปัญหาการทุจริตในกทม. ทวีความรุนแรงและกระจายตัวอย่างกว้างขวาง ผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ การบริหารราชการที่โปร่งใสและเป็นธรรมจึงเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คนกรุงเทพฯ ฝันถึง หวังให้ผู้ว่าฯคนใหม่มีนโยบายสกัดโกง ที่นำไปถือปฏิบัติอย่างจริงจัง เพื่อพลิกโฉมมหานครแห่งนี้

ติดตามทุกความเคลื่อนไหว เลือกตั้งผู้ว่าฯ กรุงเทพฯ : www.ch7.com/bangkokelection