เช้านี้ที่หมอชิต

บรรยากาศงานวิสาขบูชา ที่กัมพูชาและมาเลเซีย

เช้านี้ที่หมอชิต - บรรยากาศงานวันวิสาขบูชา ในหลายประเทศอาเซียน อย่าง กัมพูชา ที่ถือว่าเป็นประเทศที่เคร่งครัด และยึดถือศาสนาพุทธ เป็นศาสนาประจำชาติ หรือศาสนาหลักมาอย่างยาวนาน ซึ่งมีผู้คนเลื่อมใสศรัทธาสูงมาก ได้ออกมาร่วมพิธีกันมากมาย หลังจากที่ 2 ปีที่ผ่านมา ต้องเผชิญโรคระบาดโควิด-19 และที่ประเทศมาเลเซีย ก็มีชาวพุทธจำนวนมาก ในบริเวณช่องแคบมะละกา ออกมาร่วมพิธีในวันวิสาขบูชา เช่นกัน

ขอบคุณภาพจาก : Newsflare via AP