ห้องข่าวภาคเที่ยง

เสียงบ่นคน กทม. : สุนัขจรจัด สวัสดิภาพสัตว์ และการอยู่ร่วมกัน

ห้องข่าวภาคเที่ยง - เสียงบ่น คน กทม. ตอนสุดท้าย ไปชมการสะท้อนปัญหาสุนัขจรจัด ที่ถูกร้องเรียนจากคนกรุงฯ มาอย่างต่อเนื่อง ติดตามกับคุณนันทิพัฒน์ โปธาปัน

เสียงสะท้อนของคนกรุง ถึงปัญหาสุนัขจรจัด ที่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อยู่อาศัยในชุมชน ที่หวังจะให้ดังถึงหู ว่าที่ ผู้ว่าฯ กทม.คนใหม่ มีนโยบายจัดการปัญหานี้อย่างยั่งยืน แต่ต้องไม่ใช่การจับสัตว์ไปขังรวมกัน อย่างไร้สวัสดิภาพ เพราะจำนวนสัตว์จรจัดที่มี ยังไม่สอดคล้องกับสถานพักพิง จึงต้องทำอย่างไรก็ได้ ให้คนกับสัตว์สามารถอยู่ร่วมกันได้