ห้องข่าววาไรตี้

ระบบขนส่งสาธารณะโล่ง รับเปิดเทอม

ห้องข่าววาไรตี้ - ผิดคาด เปิดเทอมวันแรก การใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ ปรากฎว่าโล่ง ส่วนหนึ่งผู้ปกครองต่างนำรถส่วนตัวไปรับส่งลูกหลาน ขณะที่โรงเรียนเอกชนหลายแห่ง ยังเลือกใช้นโยบายสลับวันเรียน และตรวจคัดกรองโควิด-19 แบบเข้มข้น

ภาพรวมการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะเมื่อช่วงเช้า และเย็นวันนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ เนื่องจากช่วงเช้าฝนโปรยปราย ทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองต่างเปลี่ยนแผนเดินทางด้วยรถส่วนตัวกันเป็นจำนวนมาก รวมทั้งเป็นวันเปิดภาคเรียนวันแรก บรรดาพ่อแม่ ผู้ปกครองหลายคนยังมีความกังวลการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ทั้งรถไฟฟ้า เรือโดยสาร และรถเมล์ ขสมก. ผู้โดยสารไม่แออัดส่วนใหญ่ไม่คับคั่ง ตามที่หลายฝ่ายประเมินไว้ บรรดานักเรียนต่างรู้สึกตื่นเต้นกับการกลับมานั่งเรียนที่โรงเรียนอีกครั้ง และไม่กังวลเกี่ยวกับโควิด-19 มองว่าการเรียนแบบพบปะเพื่อน ๆ ช่วยเพิ่มศักยภาพการเรียนได้ดี

ขณะที่หลายโรงเรียนต่างเตรียมพร้อมทั้งมาตรการด้านสาธารณสุขและการเรียนการสอนรองรับนักเรียน เช่นที่ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก วางแนวทางในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการเฝ้าระวัง ควบคุมโรคโควิด-19 คัดกรองนักเรียน บุคลากรของโรงเรียน ทุกคนก่อนมาโรงเรียน ด้วยผลตรวจ ATK, ประเมินความเสี่ยงตนเองผ่าน Application Thai Save Thai, จัด Screening Zone, สำหรับคัดกรอง ช่วงเช้าก่อนเข้าเรียน ผ่านเครื่องวัดอุณหภูมิจากใบหน้า และเครื่องพ่นฆ่าเชื้อจากสารธรรมชาติในซุ้มคัดกรอง

ส่วนรูปแบบการเรียนการสอนมีทั้งแบบออนไซต์ (On-site) และออนไลน์ (Online) แบ่งนักเรียนแต่ละห้องเป็น 2 กลุ่ม เพื่อสลับวันมาเรียนที่โรงเรียน, จัดโต๊ะ-เก้าอี้ ในห้องเรียน สำหรับนักเรียน ไม่เกิน 30 คนต่อห้อง และหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดและการสัมผัสกัน จะใช้แนวทางปฏิบัติตามรูปแบบ Small Bubble หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมข้ามกลุ่ม-ข้ามห้อง ให้มีการติดตามประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ ในทุกกิจกรรม และจะประเมินสถานการณ์แบบรายวัน ก่อนจะพิจารณาเปิดเรียนแบบเต็มรูปแบบ