เจาะประเด็นข่าว 7HD

รายงานพิเศษ : หมดเวลารับใช้ประชาชน 7 ปี สภา กทม. ลากตั้ง

เจาะประเด็นข่าว 7HD - จากสถิติเลือกตั้ง สก. ปี 2553 มาต่อกับการทำหน้าที่ สก. ของสภาที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง เรียกว่ายาวมาตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน เพิ่งประชุมสภา กทม.นัดสุดท้ายไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว กว่า 7 ปีที่ผ่านมา ทำงานอย่างไร เข้าถึงประชาชนหรือไม่ ติดตามกับคุณปราโมทย์ คำมา

นี่คือ การประชุมสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือ สก. ที่มาจากการแต่งตั้งในยุค คสช. ครั้งสุดท้าย ก่อนจะมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพคนใหม่ ในวันที่ 22 พฤษภาคม นี้ หลังรับใช้ประชาชนมานาน 7 ปี 7 เดือน 27 วัน

ญัตติกว่าร้อยปัญหาเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาเกือบ 8 ปี ถูกนำมาถกเถียงและหาทางออกร่วมกัน ทำหน้าที่ไม่ต่างจาก สส.ในระบบรัฐสภา นั่นคือบทบาทของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 30 คน ในช่วงเวลาที่ผ่านมา

สภา กทม. หรือ สภากรุงเทพมหานคร มีหน้าที่ควบคุม ตรวจสอบ และดูแลการบริหารราชการของฝ่ายบริหารที่มีผู้ว่าฯ กทม. เป็นหัวหน้าคณะ มีหน้าที่หลัก ๆ ดังนี้ พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี, เสนอญัตติ ตรวจสอบ และติดตามการบริหารราชการ, ร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการวิสามัญของสภา กทม. และประสานงาน ช่วยเหลือ แก้ไขความเดือนร้อนให้ประชาชนในพื้นที่

แต่ในสภาที่มีการนำปัญหาไปถกเถียงมากมาย ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์หรือไม่ มีแต่คนกรุงเทพฯ เท่านั้นที่จะให้คำตอบได้

ชุมชนหมาหลง ตั้งอยู่ในซอยสุขุมวิท 93 เขตพระโขนง มีบ้านเรือนอยู่ประมาณ 20 หลังคาเรือน ไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นชุมชนกับ กทม. เข้าไม่ถึงสิทธิหลายอย่าง ไม่มีน้ำประปา ไม่มีไฟฟ้าเป็นของตัวเอง ต้องอาศัยรองน้ำประปาจากโรงงาน สัปดาห์ละ 2ครั้ง ครั้งละ 45 นาที พ่วงไฟฟ้าจากวัด ยูนิตละ 11 บาท แม้จะแพงกว่าการมีบ้านเลขที่เป็นของตัวเองแต่ก็ต้องยินยอม

สาเหตุที่เป็นแบบนี้ก็เพราะการมาอยู่แบบไม่ถูกต้องแต่แรก โดยที่ดินเป็นของเอกชน จึงอาจไม่เข้าเงื่อนไขที่ กทม. จะจัดตั้งชุมชนได้ แต่ระยะเวลายาวนานกว่า 20 ปีที่อยู่อาศัยมา จนเข้าใจว่าตัวเองก็คือคนกรุงเทพฯ แม้จะไม่มีสิทธิมีเสียง แต่พวกเขาก็หวังว่า สมาชิกสภากรุงเทพมหานครชุดใหม่ที่จะเข้ามา จะนำปัญหาของพวกเขาไปช่วยพิจารณาเพื่อหาทางออกให้ได้

ติดตามทุกความเคลื่อนไหว เลือกตั้งผู้ว่าฯ กรุงเทพฯ : www.ch7.com/bangkokelection