ประเด็นเด็ด 7 สี

รายงานพิเศษ : คุมเข้มมาตรฐานการจุดบั้งไฟป้องกันอันตราย จ.กาฬสินธุ์

ประเด็นเด็ด 7 สี - ประเพณีบุญบั้งไฟของชาวอีสาน ที่ถูกยกเลิกห้ามจัดมานานกว่า 2 ปี เพราะสถานการณ์โควิด-19 แต่ปีนี้แต่ละจังหวัดอนุญาตให้ชาวบ้านจัดงานบุญบั้งไฟได้ เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงาม โดยผู้จัดงานต้องคุมเข้มมาตรฐานการจุดบั้งไฟ ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น ติดตามจากรายงานของคุณชนะชัย แก้วผาง

บั้งไฟแสนบั้งแรกในงานประเพณีบุญบั้งไฟบ้านหนองห้าง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้า คณะกรรมการใช้กล้องส่องทางไกลตรวจสอบไม่ให้คาดสายตา นอกจากจะส่องเพื่อจับเวลาแข่งขัน แต่ยังช่วยตรวจทิศทางจุดตกของบั้งไฟว่าจะเป็นอันตรายหรือไม่

บั้งไฟจะปลอดภัยหรือไม่ ขึ้นอยู่กับมาตรฐานการผลิตบั้งไฟของแต่ละค่าย เพราะหากบั้งไฟของพวกเขาแตกระเบิดคาฐาน นอกจากเป็นอันตราย ก็ยังทำให้ลูกค้าไม่เชื่อมั่น ดังนั้นทุกขั้นตอนการทำบั้งไฟ จนถึงขั้นตอนการจุดจึงต้องละเอียด ไม่ประมาท  

แอ๊ดเทวดา เป็นหนึ่งในค่ายบั้งไฟเก่าแก่จากอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร พวกเขานำบั้งไฟแสนจำนวน 5 บั้ง ที่ลูกค้าสั่งซื้อไว้มาจุด โดยไม่มีบั้งไหนเป็นอันตราย เพราะช่างทำบั้งไฟส่วนใหญ่ต่างมีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 30 ปี เขาจะตรวจสอบตั้งแต่ขั้นตอนอัดเจาะ จนถึงการนำบั้งไฟขึ้นฐานจุด

ก่อนจุดบั้งไฟแต่ละบั้ง โดยเฉพาะบั้งไฟขนาดใหญ่อย่างบั้งไฟแสนและบั้งไฟล้าน คณะกรรมการจะมีสัญญาณเตือนเป็นธงสีแดง คือ ยังไม่พร้อมจุด และธงสีเขียวคือพร้อมจุด พิธีกรจะต้องประกาศให้ทุกคนออกห่างจากฐานจุดตามกำหนด ดังนั้นหากใครไปดูการจุดบั้งไฟ ก็ควรปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเข้มงวด

ข่าวอื่นในหมวด