ห้องข่าววาไรตี้

คนรุ่นใหม่ ปรับตัวสู่ตลาดดิจิทัล

ห้องข่าววาไรตี้ - คนรุ่นใหม่ ปรับตัวสู่ตลาดดิจิทัล เสริมสร้างทักษะ พัฒนาความรู้ ด้วยการใช้เทคโนโลยี แก้ไขปัญหา 3 ด้าน ฟื้นฟูภาคการเกษตร การท่องเที่ยว และการขนส่ง เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ หลังวิกฤติโควิด-19 คลี่คลาย

นับเป็นความสำเร็จของโครงการ HACKaTHAILAND จัดขึ้นโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเวทีให้คนรุ่นใหม่ ได้แสดงไอเดีย ยกระดับทักษะด้านดิจิทัล 3 ด้าน ได้แก่ การเกษตร การท่องเที่ยว และการขนส่ง สู้วิกฤติหลังโควิด-19 คลี่คลาย

สำหรับการแข่งขัน กว่า 100 ทีม ได้ 10 ทีมสุดท้าย ที่มากความสามารถ แสดงทักษะ ความคิด ที่สามารถนำไปฟื้นฟูเศรษฐกิจในยุคดิจิทัลได้จริง เช่น การแก้ปัญหาด้านการเกษตร โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแลลรอบด้าน ช่วยทำการตลาด และปิดการขายได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง สร้างรายได้โดยตรงให้กับเกษตรกร ตามแนวทางเศรษฐกิจวิถีใหม่

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว จะเป็นโมเดลที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักปรับตัว เรียนรู้สู่ตลาดดิจิทัล การแข่งขันบนโลกออนไลน์