สนามข่าว 7 สี

รายงานพิเศษ : เริ่มแล้ว นำผู้ติดยาเสพติดสมัครใจเข้ารักษาฟรี

สนามข่าว 7 สี - ปัญหายาเสพติดยังคงเป็นปัญหาสำคัญระดับชาติ ล่าสุด รองนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ สั่งคิกออฟเดินหน้าโครงการนำผู้เสพยาเสพติดที่สมัครใจเลิกยา เข้ารับการรักษาฟรีโดยไม่มีความผิด สร้างอาชีพ เปิดโอกาสให้พวกเขากลับมาเป็นคนดี ไปติดตามกับคุณไพศาล รัตนบรรเทิง

เป็นหนึ่งช่องทางสำหรับผู้ติดยาเสพติด สามารถโทรศัพท์มายังสายด่วน 1567 สมัครใจเข้ารับการบำบัดรักษา ตามโครงการคืนคนดีสู่สังคม ไม่เพียงเท่านั้น ผู้เสพที่อยากเลิก ญาติเป็นผู้ประสานมายังเจ้าหน้าที่ กลุ่มเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่ตรวจพบ และผู้มีอาการรุนแรงถึงขั้นคลุ้มคลั่ง ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถโทรศัพท์มายังสายด่วน 12 หมายเลข ให้เจ้าหน้าที่รัฐไปรับตัวถึงหน้าบ้านนำไปบำบัดรักษา ฟื้นฟูและฝึกอาชีพให้ เป็นการคืนคนดีสู่สังคม โดยทุกคนจะไม่มีความผิด

สำหรับขึ้นตอนการรักษา หลังจากเจ้าหน้าที่เข้าไปรับตัวแล้ว ก็จะมีการประเมินอาการออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ผู้ใช้ ผู้เสพ และ ผู้ติดยาเสพติด ซึ่งหากมีอาการไม่รุนแรงก็จะใช้การรักษาแบบ CBTx หรือ ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการรักษา ควบคู่กับการฝึกอาชีพ โดยมีเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทย สาธารณสุข ตำรวจ และ ผู้นำชุมชน เข้าไปติดตามผลเป็นระยะ ส่วนผู้ที่มีอาการรุนแรงจะส่งตัวเข้ารับการรักษายังโรงพยาบาลเฉพาะทาง ที่มีอยู่กว่า 20,000 แห่ง ทั่วประเทศ ที่ผ่านมามีผู้ติดยาเสพติดกลับตัวกลับใจเข้ารักษา จนสามารถกลับมาทำงานใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

โครงการนี้ถือเป็นความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการต่อสู้กับปัญหายาเสพติด ที่ นายกรัฐมนตรี มีคำสั่งแต่งตั้งให้ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานประสานงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานการณ์โควิด-19 สั่งเดินหน้านำผู้เสพยาเสพติด ซึ่งถือเป็นผู้ป่วยที่สมัครใจเข้ารับการบำบัดรักษา เพื่อคืนคนดีสู่สังคม

สถิติตัวเลขผู้ติดยาเสพติดปี 2562 พบว่า หากไม่มีการจับกุมอย่างจริงจัง จะทำให้มีผู้เสพเพิ่มขึ้นปีละ 250,000 คน และที่น่ากังวล คือ นักเสพหน้าใหม่ ดังนั้นการจับกุมควบคู่กับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูครั้งนี้ ถือเป็นมาตรการเร่งด่วนที่รัฐบาลกลับมาเอาจริงเอาจังกับการแก้ปัญหายาเสพติดอีกครั้ง