ห้องข่าวภาคเที่ยง

จับตา ศปก.ศบค. ให้เปิดสถานบันเทิงได้หรือไม่

ห้องข่าวภาคเที่ยง - ผู้ประกอบการสถานบันเทิงกลางคืนหลายกลุ่ม เข้าพบพลเอก สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ สมช. ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ผอ.ศปก.ศบค. 

เพื่อเสนอมาตรการผ่อนคลาย ให้สามารถเปิดบริการได้ โดยจะมีมาตรการเฝ้าระวัง อย่างเต็มรูปแบบแล้วยังขอให้เสนอ ปรับลดภาษีสรรพสามิต เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการเนื่องจากที่ผ่านมาปิดกิจการ ไม่มีรายได้ โดยพลเอก สุพจน์ จะนำเรื่องดังกล่าวเข้าหารือในที่ประชุม วันนี้และเตรียมที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุม ศบค. ชุดใหญ่วันพรุ่งนี้

นอกจากนี้ต้องดูว่าในการประชุม จะพิจารณาขยายการใช้ พ.ร.บ.ฉุกเฉินฯ ที่จะสิ้นสุดในปลายเดือนนี้หรือไม่ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19