ข่าวภาคค่ำ

คอลัมน์หมายเลข 7 : ตรวจสอบเสาไฟฟ้านวัตกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ จ.ชัยนาท

ข่าวภาคค่ำ - Tac Team ป.ป.ช. ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหา เรื่องเสาไฟฟ้านวัตกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ ของ อบจ.ชัยนาท เป็นอย่างไร ติดตามได้ในคอลัมน์หมายเลข 7

โดยโครงการติดตั้งเสาไฟพลังงานแสงอาทิตย์ ของ อบจ.ชัยนาท ครั้งนี้เป็นโครงการจัดซื้อด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจง ลงบัญชีนวัตกรรมไทย ของสำนักงบประมาณ ฉบับเพิ่มเติมปี 2562 ซึ่งได้กำหนดราคากลางไว้ต้นละ 70,000 บาท และ อบจ.ชัยนาท จัดซื้อจากเอกชน ทั้งหมด 3 โครงการ รวมจำนวน 1,427 ชุด เป็นงบประมาณถึง 99.89 ล้านบาท และมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการทุจริต ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีราคาสูง, ลักษณะผูกขาดทางการตลาด อันเนื่องจากนโยบายและกฎหมาย พื้นที่ติดตั้งเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ซ้ำซ้อนไม่เหมาะสม ซึ่งได้รับการชี้แจง ตัวแทนของ อบจ.ชัยนาท ว่า การติดตั้งซ้ำซ้อนเป็นไปตามอำนาจ และติดตั้งในพื้นที่รับผิดชอบ ของ อบจ.ชัยนาท

ขณะที่ผู้ช่วยเลขาธิการ คณะกรรมการ ป.ป.ช.ภาค 1 เสนอว่า ควรจะต้องพิจารณาเรื่องความปลอดภัย และต้องดูว่าท้องถิ่นใช้ไฟฟรีจากการไฟฟ้าเต็มวงเงินแล้วหรือไม่ด้วย ก่อนที่จะมีการติดตั้งเสาไฟพลังงานแสงอาทิตย์

ตอนต่อไปไปติดตามต่อกับเสาไฟพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีการขึ้นบัญชีไว้และเป็นเหตุผลที่ทำให้ราคากลางสูงถึง 70,000 บาทต่อต้น ตั้งแต่ปี 2562 และที่ผ่านมา 3 ปี รัฐต้องจ่ายเงินในการซื้อเสาไฟพลังงานแสงอาทิตย์ที่เป็นนวัตกรรมไปแล้วกว่า 1,200 ล้านบาท และเราควรแก้ไขเรื่องนี้อย่างไร