ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง นายจูแซ รามุซ-ออร์ตา ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต สมัยที่ 2 ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565

ฯพณฯ นายจูแซ รามุซ-ออร์ตา ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต กรุงดิลี ​

ในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต เป็นสมัยที่สอง ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดี และขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีประสบแต่ความสำเร็จและความสุขสวัสดี ทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวติมอร์-เลสเตมีความผาสุกร่มเย็น ความมั่นคง และความเจริญรุ่งเรืองสืบไป

​ข้าพเจ้าเชื่อโดยปราศจากข้อสงสัยว่า การที่ท่านได้รับมอบหมายหน้าที่และความไว้วางใจอย่างท่วมท้นจากประชาชน จะเป็นพลังและแรงขับเคลื่อนที่สำคัญในการดำเนินงานและแผนงานในอนาคต เพื่อรับมือกับความท้าทายที่จำเป็นเร่งด่วนทั้งหลาย โดยเฉพาะสถานการณ์โรคระบาดและภาวะเศรษฐกิจตกต่ำที่เกิดขึ้น ส่วนความสัมพันธ์ทวิภาคีนั้น ด้วยการสนับสนุนของท่านและความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกัน ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเตจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น เพื่อสร้างโอกาสใหม่ ๆ ในการขยายความสัมพันธ์ฉันมิตรและสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนในกิจการด้านต่าง ๆ ระหว่างประเทศทั้งสอง ให้กระชับแน่นแฟ้นต่อไปในภายภาคหน้า

พระปรมาภิไธย
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวอื่นในหมวด