ห้องข่าววาไรตี้

กองทัพบก ทำบุญให้กำลังพลที่เสียชีวิต ปี 2553

ห้องข่าววาไรตี้ - ผู้บัญชาการทหารบก จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล 7 ทหารเสียชีวิตปฏิบัติหน้าที่ดูแลชุมนุมปี 53 อยากให้นำสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นบทเรียนของความรุนแรงที่ไม่ส่งผลดี

พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธาน บำเพ็ญอุทิศส่วนกุศลให้แก่กำลังพลและเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตในการปฏิบัติภารกิจรักษาความสงบเรียบร้อยปี 2553 จำนวน 7 นายเป็นครั้งแรก ซึ่งทุกฝ่ายเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและไม่อยากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ เพราะการใช้ความรุนแรงซึ่งกันและกัน ไม่มีอะไรดี ขอให้เหตุการณ์นี้เป็นบทเรียน โดยก่อนหน้านี้ กองทัพบกได้จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล ให้กำลังพลที่เสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ในสนาม ทั้งตามแนวชายแดน และจากการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรีบบร้อยในการชุมนุมในวันกองทัพบกเป็นประจำทุกปี ซึ่งครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในรอบ 12 ปี ภายหลังเกิดเหตุการณ์ ที่กองทัพบกจัดทำบุญให้กับกำลังพลที่เสียชีวิตจากการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในการชุมนุม ในโอกาสพิเศษ ซึ่งผู้บัญชาการทหารบก ได้มีการจารึกชื่อนายทหารสังกัดกองทัพบกที่เสียชีวิต 7 นายบนโกศ พร้อมมอบทุนให้กับครอบครัวด้วย