เช้านี้ที่หมอชิต

พิสูจน์ตัวตนขอเป็นคนไทย จ.ยะลา

เช้านี้ที่หมอชิต - หลายหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เร่งแก้ไขปัญหาให้กับกลุ่มคนเปราะบาง โดยเฉพาะคนไทยไร้สัญชาติที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร โดยการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม หรือ DNA เพื่อยืนยันสิทธิการเป็นคนไทย ติดตามจาก คุณอรรถพล ดวงจินดา

คนไทยไร้สัญชาติในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ กว่า 500 คน กำลังทยอยลงทะเบียน เพื่อยื่นเอกสารสิทธิขอเป็นคนไทย โดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม คอยให้การช่วยเหลือ เพิ่มชื่อในทะเบียนราษฎร และทำบัตรประจำตัวประชาชนให้

สุมณฑา สุขด้วง อายุ 44 ปี และน้องสาว อายุ 41 ปี เป็นชาวบ้านในอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ซึ่งไม่เคยมีบัตรประจำตัวประชาชนมาก่อน เล่าถึงความรู้สึกว่าดีใจที่จะได้รับสิทธิการเป็นคนไทย เพราะเดิมพ่อกับแม่ยากจน ไม่มีความรู้ และไม่มีบัตรประชาชน ทำให้ตนเองและน้อง ๆ ก็ไม่สามารถมีบัตรประชาชนด้วย จนชีวิตยากลำบาก ไม่เคยได้เรียนหนังสือ และไม่มีงานทำ กระทั่งเมื่อปีที่แล้ว พ่อได้รับโอกาสไปยืนยันตัวตน และได้ทำบัตรประชาชน จนทำให้วันนี้ตนเองและน้องสาวสามารถมาขอสิทธิการเป็นคนไทยได้ครั้งแรกในรอบ 44 ปี

การใช้หลักนิติวิทยาศาสตร์ ถือเป็นวิธีสุดท้ายที่ใช้ตรวจสอบความเชื่อมโยงกับเครือญาติคนไทย ซึ่งปกติเจ้าหน้าที่จะใช้วิธีเก็บตัวอย่าง DNA จากเยื่อบุกระพุ้งแก้ม แต่เมื่อมีสถานการณ์โรคโควิด-19 จึงเปลี่ยนวิธีเก็บตัวอย่างใหม่ ด้วยการเจาะเลือด แล้วส่งไปตรวจในห้องแลบ ซึ่งจะรู้ผลใน 2 เดือน

การตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม หรือ DNA เป็นการช่วยกลุ่มเปราะบางให้ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานของรัฐ นอกจากนี้ยังพบว่าบางส่วนเป็นคนที่ไปทำงานในประเทศเพื่อนบ้านและคลอดบุตรที่นั่น แต่ไม่ได้กลับมาแจ้งชื่อยืนยันสิทธิ ทำให้เด็กขาดโอกาสทางด้านการศึกษา โดย ศอ.บต.ได้ช่วยเหลือคนกลุ่มนี้มาตั้งแต่ปี 2560 ปีละกว่า 500 คน จนคุณภาพชีวิตของคนกลุ่มนี้เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้น

ล่าสุดพบว่ามีกลุ่มเป้าหมายที่เข้ายื่นความจำนงต่อกรมการปกครอง 1,790 คน ซึ่งสามารถบันทึกในประวัติทะเบียนราษฎรได้แล้ว 974 คน หรือ 54.4% และรอดำเนินการอีก 816 คน หรือ 45.6%