เช้านี้ที่หมอชิต

แมลงปีกแข็งบุกอาคารเรียน หลังเปิดเทอม จ.ขอนแก่น

เช้านี้ที่หมอชิต - โรงเรียนปิดไปหลายเดือนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 กลับมาเปิดเรียนรอบนี้งานเข้าคุณครู-นักเรียน เพราะต้องมาทำความสะอาดกันยกใหญ่ เพราะเจอสิ่งมีชีวิตตัวเล็ก ๆ อย่างแมลงปีกแข็งเข้ามาอาศัยเต็มอาคารเรียน

ที่โรงเรียนบ้านห้วยเสือเต้น ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ครูและนักเรียนกำลังช่วยกันนำไม้กวาดมากวาดแมลงปีกแข็งที่อยู่ภายในอาคารเรียนครึ่งปูนครึ่งไม้ และนอกตัวอาคารเรียน หลังจากช่วงผ่านมาได้มีแมลงปีกแข็งจำนวนมากมาอาศัยอยู่ในอาคารเรียน สร้างความเดือดร้อนให้กับนักเรียนและครู

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเสือเต้น บอกว่า ตั้งแต่เริ่มเปิดเรียนมาเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม ได้มีแมลงปีกแข็งหล่นมาตามเพดาน เกาะตามพื้น และผนัง เป็นจำนวนมาก จึงได้ประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาทำการฉีดพ่น แต่ก็ไม่สามารถกำจัดได้ ยังมีแมลงปีกแข็งเพิ่มขึ้นมาเรื่อย ๆ สร้างปัญหาให้กับทางโรงเรียนเป็นอย่างมาก เนื่องจากทางโรงเรียนจัดให้มีการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล เกรงทำอันตรายกับนักเรียนได้

สำหรับแมลงปีกแข็งจะมีมาทุกปีในช่วงต้นฝนอากาศชื้น จะมาเกาะกับพื้นไม้ของอาคาร โดยอาคารหลังนี้สร้างมานานแล้ว จากนั้นก็จะหล่นลงมา บางครั้งก็โดนตามร่างกาย บางคนแพ้ก็เกิดอาการคัน เป็นผื่นแดง ซึ่งแมลงพวกนี้สร้างความเดือดร้อนเป็นอย่างยิ่ง ไหนจะต้องคอยระวังแมลง และจะต้องบริหารการเรียนการสอนอีกด้วย

นายชาญกฤต น้ำใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 4 (สพป.ขก.เขต 4) ได้มอบหมายให้รองผู้อำนวยการพร้อมศึกษานิเทศก์ เข้าตรวจสอบพร้อมกับประสานงานไปยังโรงพยาบาลน้ำพองเข้ามาดำเนินการกำจัดแมลงปีแข็งทั้งหมด