ข่าวภาคค่ำ

คอลัมน์หมายเลข 7 : บัญชีนวัตกรรมกับเสาไฟพลังงานแสงอาทิตย์ราคาแพง

ข่าวภาคค่ำ - เสาไฟพลังงานแสงอาทิตย์ ที่มีการขึ้นทะเบียนนวัตกรรมทำให้ราคาสูงขึ้น และ 3 ปีที่ผ่านมา รัฐจ่ายเงินในการติดตั้งไปแล้วกว่า 1,200 ล้านบาท เกิดอะไรขึ้น ไปติดตามได้ในคอลัมน์หมายเลข 7 วันนี้

จากการลงพื้นที่ตรวจสอบเสาไฟพลังงานแสงอาทิตย์ ที่มีการขึ้นบัญชีนวัตกรรม ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท และจังหวัดสระบุรี กับ Tac Team ป.ป.ช. ทำให้พบว่า เสาไฟพลังงานแสงอาทิตย์ มีราคาเพิ่มมากขึ้น และที่ผ่านมา รัฐต้องจ่ายเงินไปแล้วในการติดตั้งเสาไฟนวัตกรรม ในพื้นที่ 20 จังหวัด เป็นเงินกว่า 1,200 ล้านบาท ซึ่งที่จังหวัดสระบุรี จังหวัดเดียวมีการจัดซื้อและติดตั้งไปแล้วกว่า 450 ล้านบาท โดย อบจ.สระบุรี มีการจัดซื้อเสาไฟทั้งหมด 3 โครงการ เป็นเงิน 198.1 ล้านบาท ซึ่งมีประเด็นเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างที่ค่อนข้างแพง เพราะสำนักงบประมาณกำหนดเสาไฟลักษณะนี้เป็นนวัตกรรม ที่มีราคากลางสูงถึง 70,000 บาท และผูกขาด เนื่องจากในประเทศไทย มีเพียง 3 บริษัทเท่านั้น ซึ่งนอกจากราคาสูง และอาจจะผูกขาด การกำหนดราคากลางที่ค่อนข้างสูง ยังทำให้หากราคาที่นำเสนอไม่สูงเกินราคากลาง หน่วยงานที่จัดซื้อจัดจ้างก็ไม่สามารถต่อรองราคาได้ ตามที่คลังจังหวัดสระบุรี ตั้งข้อสังเกตไว้ ในการลงพื้นที่ตรวจสอบของ Tac Team  ป.ป.ช.

ขณะที่ Tac Team ของสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ลงพื้นที่ตรวจสอบเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ถูกขึ้นบัญชีเป็นนวัตกรรม เตรียมนำเสนอและหารือสำนักบัญชี สำนักงบประมาณ ในการแก้ปัญหาดังกล่าว รวมทั้งที่หารือร่วมกับหน่วยงานที่จัดซื้อจัดจ้าง และภาคเอกชนอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

ซึ่งหลังจากนี้ จะมีการแก้ไขราคากลางของเสาไฟนวัตกรรม พลังงานแสงอาทิตย์ ไปในทิศทางใด หากมีความคืบหน้า คอลัมน์หมายเลข 7 จะติดตามมานำเสนออีกครั้ง