ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก ที่จังหวัดลำปาง

ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตีบ อำเภองาว จังหวัดลำปาง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก ในพื้นที่อำเภองาว จำนวน 475 ชุด โดยมีนายสิทธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และผู้แทนนายอำเภองาวเป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ผู้ประสบอุทกภัย พร้อมเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวกับเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และนำไปถ่ายทอดให้ประชาชนได้รับทราบ

โอกาสนี้ ได้ลงพื้นที่เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ผู้ที่ถูกน้ำป่าพัดบ้านเรือนพังเสียหาย ในพื้นที่บ้านน้ำหลง 5 ครอบครัว และบ้านงิ้วงาม 5 ครอบครัว จังหวัดลำปาง เกิดฝนตกหนักบนภูเขาเขตติดต่ออำเภองาว จังหวัดลำปาง และอำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม ที่ผ่านมา วัดปริมาณน้ำฝนได้กว่า 100 มิลลิเมตร ทำให้ปริมาณน้ำป่าบนภูเขาไหลมาตามลำห้วยแม่ตีบ เอ่อล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนราษฎรที่อยู่ใกล้ลำห้วย พืชผลการเกษตรได้รับความเสียหาย รวมถึงสัตว์เลี้ยงถูกน้ำป่าพัดไปกับกระแสน้ำ โดยตำบลแม่ตีบ ได้รับผลกระทบ 3 หมู่บ้าน 360 หลังคาเรือน

สำหรับอำเภองาว ได้รับผลกระทบ 5 ตำบล 17 หมู่บ้าน 475 ครัวเรือน รวม 1,115 คน บ้านเรือนเสียหายทั้งหลัง 1 หลัง และเสียหายบางส่วน 1 หลัง พื้นที่การเกษตร พืชไร่ เสียหาย 350 ไร่ นอกจากนี้ น้ำป่ายังส่งผลให้บ้านเรือนส่วนใหญ่เปื้อนดินโคลน เจ้าหน้าที่อำเภองาว พร้อมประชาชนจิตอาสาได้เข้าไปช่วยทำความสะอาด พร้อมทั้งจะได้เร่งซ่อมแซมบ้านที่ได้รับความเสียหายตามระเบียบของราชการต่อไป

ข่าวอื่นในหมวด