สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์

กทท. เปิดขอรับเงินเยียวยาปัญหาขาดแคลนตู้สินค้า

สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์ - การท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดให้ผู้ประกอบการสายเรือยื่นเอกสารขอรับเงินเยียวยาปัญหาขาดแคลนตู้สินค้า จากผลกระทบโควิด-19

นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เปิดเผยว่า การท่าเรือ ดำเนินการปรับลดค่าภาระตู้สินค้าเปล่าขาเข้าผ่านท่าเรือกรุงเทพ และชดเชยค่ายกขนตู้สินค้าเปล่าขาเข้าผ่านท่าเรือแหลมฉบัง ให้แก่ผู้ประกอบการสายเรือเจ้าของตู้สินค้าที่นำเข้าตู้สินค้าเปล่าในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม 2564 ในอัตรา 1,000 บาทต่อทีอียู โดยการท่าเรือได้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาฯ รวม 427,172,500 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ทั้งท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบัง

สำหรับผู้ประกอบการสายเรือที่มีความประสงค์ขอรับเงินเยียวยาฯ ต้องเตรียมเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาภายใน 30 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เงื่อนไขสำคัญ คือ ต้องเป็นตู้สินค้าเปล่านำเข้าประเทศไทยทางเรือสินค้า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 และต้องบรรจุสินค้าเพื่อส่งออกจากประเทศไทยภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และเป็นตู้สินค้าเปล่าที่ไม่มีหนี้ค่าภาระกับการท่าเรือฯ ในช่วงเวลาที่ขอรับเงินเยียวยาฯ