ข่าวเด็ด 7 สี

เปิดลงคะแนนเลือกตั้งซ่อม สส.เขต 3 จ.ราชบุรี

ข่าวเด็ด 7 สี - การเลือกตั้งซ่อม เขต 3 จังหวัดราชบุรี แทน นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ เปิดให้ลงคะแนนแล้ว วันนี้ โดยประชาชนในพื้นที่อำเภอโพธาราม และจอมบึง ทยอยออกมาใช้สิทธิ ตามหน่วยเลือกตั้ง 240 หน่วย ท่ามกลางมาตรการเฝ้าระวังการติดเชื้อโควิด-19 ขณะที่ผู้ออกมาใช้สิทธิเองส่วนใหญ่ เข้าใจในขั้นตอนและวิธีการในการลงคะแนน

ขณะที่ นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ลงพื้นที่ตรวจดูความเรียบร้อย พร้อมเชิญชวนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งให้มากที่สุด และอยากให้ออกมาใช้สิทธิกันตั้งแต่ช่วงเช้า เนื่องจากมีความกังวลกับสภาพอากาศที่อาจเกิดฝนตกลงมาในช่วงบ่าย และอาจให้เสียโอกาสออกมาใช้สิทธิในวันนี้

โดยหลังปิดการลงคะแนนในเวลา 17.00 น. จะทราบผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการในเวลาประมาณ 21.00 น. ก่อนที่จะมีการรายงานผลการเลือกตั้งให้กรรมการการเลือกตั้งส่วนกลาง เพื่อรับรองผลการเลือกตั้งต่อไป