ข่าวในพระราชสำนัก

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ที่หอประชุม เทศบาลตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน 200 ชุด ไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลด่านเกวียน และตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ

จังหวัดนครราชสีมา ได้รับอิทธิพลจากฝนตกหนัก ระหว่างวันที่ 15-18 พฤษภาคม 2565 ส่งผลให้เกิดน้ำไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน มีพื้นที่การเกษตร สิ่งสาธารณประโยชน์ได้รับความเสียหายเป็นวงกว้าง โดยในพื้นที่ตำบลด่านเกวียน และตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย มีพื้นที่ประสบภัย 11 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 200 ครัวเรือน ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปสำรวจความเสียหายและเร่งให้ความช่วยเหลือแล้ว

ข่าวอื่นในหมวด