7HDร้อนออนไลน์

ฝนตกหนัก น้ำท่วม 7 จังหวัด บ้านเรือนได้รับผลกระทบ 237 ครัวเรือน ปภ.แจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยง

วันนี้ (22 พ.ค.65) เวลา 09.00 น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยถึงฝนตกหนักระหว่างวันที่ 20-22 พ.ค.65 เกิดอุทกภัยในพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่  เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ตาก ลำปาง แม่ฮ่องสอน และกาญจนบุรี รวม 19 อำเภอ 38 ตำบล 62 หมู่บ้าน มีบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 237 ครัวเรือน โดยไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต

ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วม ในพื้นที่ 3 จังหวัด ดังนี้
-เชียงราย น้ำท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเวียงป่าเป้า และอำเภอแม่สรวย รวม 5 ตำบล 5 หมู่บ้าน
-ลำปาง น้ำท่วมในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองลำปาง อำเภอเมืองปาน และอำเภอแจ้ห่ม รวม
8 ตำบล 16 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 162 ครัวเรือน
-ตาก น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอแม่สอด รวม 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 10 ครัวเรือน

นอกจากนี้ ปภ.ยังได้แจ้งเตือนพื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน/น้ำป่าไหลหลาก
ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ (อ.แม่แตง แม่อาย ฝาง แม่วาง ดอยหล่อ จอมทอง ฮอด) เชียงราย (อ.แม่สาย แม่จัน แม่ฟ้าหลวง พาน เวียงป่าเป้า เมืองฯ แม่ลาว เทิง แม่สรวย เวียงชัย) ลำปาง (อ.วังเหนือ งาว เมืองปาน) แพร่ (อ.วังชิ้น ลอง) น่าน (อ.ทุ่งช้าง เชียงกลาง ปัว บ่อเกลือ เวียงสา) พะเยา (อ.ปง เมืองฯ แม่ใจ ภูซาง จุน) และตาก (อ.แม่สอด พบพระ อุ้มผาง)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.หนองคาย (อ.สังคม)
ภาคกลาง จ.กาญจนบุรี (อ.สังขละบุรี ทองผาภูมิ) จันทบุรี (อ.ขลุง) ตราด (อ.เขาสมิง บ่อไร่) และประจวบคีรีขันธ์ (อ.หัวหิน บางสะพาน)

พื้นที่เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมขัง
ภาคเหนือ จ.เชียงราย (อ.เวียงป่าเป้า แม่สรวย แม่จัน) ลำปาง (อ.เมืองฯ เมืองปาน แจ้ห่ม) และตาก (อ.แม่สอด)

พื้นที่เฝ้าระวังดินถล่ม
ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ (อ.แม่อาย ฝาง แม่แตง) เชียงราย (อ.แม่จัน เมืองฯ เวียงป่าเป้า แม่สรวย) ลำปาง (อ.งาว วังเหนือ เมืองปาน) และตาก (อ.แม่สอด พบพระ อุ้มผาง)