ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ออกหน่วยสัตวแพทย์พระราชทาน เพื่อควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เป็นวันสุดท้าย

ที่ศูนย์กีฬาสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้หน่วยสัตวแพทย์พระราชทาน จากจังหวัดภูเก็ต, สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต, สำนักงานปศุสัตว์เขต 8, เทศบาลนครภูเก็ต, กองทัพภาคที่ 4 โดยมณฑลทหารบกที่ 41 และ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ออกหน่วยจัดกิจกรรมสัญจรเต็มรูปแบบ ผ่านการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ และการผ่าตัดทำหมันควบคุมประชากรสุนัขและแมว รวมถึงให้ความรู้ การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่เจ้าของสัตว์เลี้ยง เป็นวันสุดท้าย 

โดยวันนี้ มีประชาชนนำสุนัขและแมวไปรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 122 ตัว, ผ่าตัดทำหมัน จำนวน 149 ตัว เพื่อควบคุมและตัดวงจรการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้ามาสู่คนและสัตว์ สนองตามพระปณิธาน สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ด้วยมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย ตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก ซึ่งในอดีตประเทศไทยพบผู้ป่วยติดเชื้อและเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าเป็นจำนวนมาก ภายหลังที่ได้ดำเนินโครงการตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน พบว่าผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้ามีจำนวนลดลงอย่างมาก สอดคล้องกับจำนวนสัตว์ป่วยด้วยโรคพิษสุนัขบ้าที่ลดลงเช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ การออกหน่วยสัตวแพทย์พระราชทาน ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ตลอด 3 วันที่ผ่านมา มีประชาชนนำสุนัขและแมวเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 277 ตัว และเข้ารับการผ่าตัดทำหมัน จำนวน 440 ตัว ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในการดูแล ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสุขภาพของสัตว์ที่อยู่ใกล้ชิดกับคนให้ปลอดภัย เพิ่มศักยภาพในการดูแลสุขภาพอนามัย และการสาธารณสุขของประชาชนในประเทศ และระดับนานาชาติในอนาคตอย่างยั่งยืน

ข่าวอื่นในหมวด