7 สีช่วยชาวบ้าน

วอนสร้างประตูกั้นน้ำ หลังฝายน้ำล้นที่สร้างมานานกว่า 30 ปี ชำรุดกักเก็บน้ำไม่ได้

7 สีช่วยชาวบ้าน - ชาวบ้านวังชงโค ตำบลกองทูล อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ วอนให้สร้างประตูกั้นน้ำ หลังฝายน้ำล้นที่สร้างมานานกว่า 30 ปี ชำรุดกักเก็บน้ำไม่ได้

โดยฝายน้ำล้นแห่งนี้ สร้างมาตั้งแต่ปี 2531 เดิมเป็นฝายหินทิ้ง ต่อมาพัฒนาเป็นฝายคอนกรีต สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ทำเกษตรในพื้นที่ได้มากกว่า 20,000 ไร่ แต่ตอนนี้ตัวฝายชำรุด ทำให้กักเก็บน้ำไม่ได้ ชาวบ้านเคยซ่อมใหญ่มาแล้วถึง 4 ครั้ง แต่ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ จึงอยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ เข้ามาสร้างประตูกั้นน้ำให้ใหม่

ด้าน นายวุฒิโชติ กองชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล เปิดเผยว่า ตั้งแต่ชาวบ้านพบว่า ฝายชำรุด ก็มีการใช้งบชุมชนในการซ่อมแซมฝายมาตลอด การสร้างประตูกั้นน้ำภายในฝายน้ำล้น จะต้องให้ชลประทานเป็นผู้ออกแบบ ส่วนเรื่องงบประมาณนั้น ทาง อบต.กองทูล มีไม่เพียงพอ จึงอยากให้หน่วยงานที่มีงบประมาณเข้ามาช่วยเหลือ และที่ผ่านมา ทาง อบต. เคยให้ทำหนังสือแจ้งขอความช่วยเหลือไปแล้ว แต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้า