7 สีช่วยชาวบ้าน

เรียกร้องให้ตรวจสอบ ลงประชามติไม่โปร่งใส ต.คำโตนด อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี

7 สีช่วยชาวบ้าน - ชาวบ้าน 3 หมู่บ้าน ที่ปราจีนบุรี ร้องให้ตรวจสอบการลงประชามติ กรณีการขอประทานบัตรเหมืองแร่ทรายแก้ว หลังมีการขนคนนอกพื้นที่เข้ามาลงชื่อด้วย

จากกรณีที่ นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำประชามติ เกี่ยวกับการขอประทานบัตรเหมืองแร่ทรายแก้วของบริษัทแห่งหนึ่ง ในพื้นที่หมู่ 12 ตำบลคำโตนด อำเภอประจันตคาม แต่ชาวบ้านหมู่ 8, หมู่ 10 และหมู่ 18 ตำบลคำโตนด รวมตัวคัดค้าน เพราะพบว่า มีการขนคนนอกพื้นที่เข้ามาลงประชามติ 98 คน โดยให้มาอาศัยในตู้คอนเทนเนอร์ 6 ตู้ และหลังลงประชามติกลุ่มคนดังกล่าวก็ย้ายออกไป ทำให้การทำประชามติไม่ครอบคลุมชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ แสดงให้เห็นถึงความไม่โปร่งใส จึงอยากให้ตรวจสอบ และระงับผลการลงประชามติไว้จนกว่าจะตรวจสอบเสร็จสิ้น และชี้แจงให้ชาวบ้านรับทราบต่อไป