ห้องข่าวภาคเที่ยง

สภาพัฒน์ห่วงหนี้ครัวเรือนไทยพุ่งทะลุ 90%

ห้องข่าวภาคเที่ยง - ภาวะหนี้ครัวเรือนไทย ขยายตัวทะลุ 90% ซึ่งสภาพัฒน์ ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ย้ำสถานะครัวเรือนไทยอยู่ในภาวะเปราะบางมาก ท่ามกลางภาวะค่าครองชีพที่พุ่งไม่หยุด ซึ่งวันนี้ กระทรวงพลังงาน จะมีการประชุมทบทวนแผนบริหารจัดการราคาน้ำมันดีเซล

สภาพัฒน์ห่วงหนี้ครัวเรือนไทยพุ่งทะลุ 90%
ภาวะสังคมไทยไตรมาสแรกของปี 2565 การจ้างงานเริ่มกลับมา แต่หนี้สินครัวเรือนยังขยายตัว เนื่องจากค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยนายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. เปิดเผยภาวะสังคมไทย ไตรมาส 1 ปี 2565 พบว่า ภาพรวมสถานการณ์ด้านแรงงานปรับตัวดีขึ้น ภาพรวมการจ้างงาน ทั้งสิ้น 38.7 ล้านคน เพิ่มขึ้น 3%จากช่วงเดียวกันของปีก่อน อัตราการว่างงานลดลง อยู่ที่ 1.53% ต่ำที่สุด ตั้งแต่เกิดสถานการณ์โรคโควิด-19 แต่สิ่งที่น่ากังวลคือ หนี้สินครัวเรือนยังขยายตัวต่อเนื่อง แม้จะอยู่ในอัตราที่ชะลอตัวลง โดยไตรมาส 4 ปี 2564 มูลค่าหนี้สินครัวเรือนอยู่ที่ 14.58 ล้านล้านบาท ขยายตัว 3.9% คิดเป็นสัดส่วน 90.1% ต่อ GDP โดยสินเชื่อที่ขยายตัวในอัตราชะลอลง ได้แก่ สินเชื่อเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์ และสินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจ ซึ่งต้องติดตามความสามารถในการชำระหนี้อย่างใกล้ชิด

เนื่องจาก ครัวเรือนมีฐานะการเงินเปราะบางมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มรายได้น้อย ที่เผชิญภาวะเศรษฐกิจหดตัวมายาวนาน ทำให้รายได้ครัวเรือนยังไม่ฟื้นตัว ประกอบกับค่าครองชีพสูงขึ้น อาจทำให้รายได้ไม่เพียงพอชำระหนี้ และอีกหนึ่งสินเชื่อที่ต้องเฝ้าระวัง คือ สินเชื่อรถยนต์ ที่มีสัดส่วนสินเชื่อสูง มีโอกาสผิดนัดชำระและก่อให้เกิดเป็นหนี้เสีย

จับตา รัฐทบทวนราคาน้ำมันดีเซล-ปาล์มน้ำมัน
และวันนี้ (23 พ.ค.) ต้องติดตามการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง หรือ กบน. ซึ่งที่ประชุมจะมีการติดตามแนวโน้มสถานการณ์ราคาน้ำมัน เพื่อกำหนดทิศทางราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล ประจำสัปดาห์ ซึ่งปัจจุบันจำหน่ายลิตรละ 31 บาท 94 สตางค์ ซึ่งจะสามารถพยุงราคาขาย ดังกล่าวต่อไปอีกได้หรือไม่ ซึ่งการดูแลราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล จะต้องปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ เป็นเหตุผลทำให้ต้องมีการทบทวนแบบรายสัปดาห์

ด้านที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ ซึ่งพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน จะมีการพิจารณาปรับสมดุลปาล์มน้ำมัน และหารือถึงสถานการณ์ราคาปาล์มน้ำมันในตลาดโลก ล่าสุด หลังอินโดนีเซียประกาศกลับมาส่งออกน้ำมันปาล์มอีกครั้ง ส่งผลให้ราคาผลปาล์มปรับลดลงไปรวดเดียวเกือบ 4 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนราคาน้ำมันปาล์มดิบ หรือ CPO ราคาลดฮวบ 8-10 บาทต่อกิโลกรัม

จากที่ก่อนหน้านี้ ช่วงต้นเดือนราคาที่เคยพุ่งสูงสุด กิโลกรัมละ 13 บาท เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2565 ขณะนี้ลดลงไป 3 บาท 90 สตางค์ ถึง 4 บาท70 สตางค์ เหลือ 8 บาท 30 สตางค์ ถึง 9 บาท 10 สตางค์ ขณะที่ราคาน้ำมันปาล์มดิบซึ่งเคยพุ่งสูงถึงกิโลกรัมละ 62 บาท ขณะนี้ปรับลดเหลือกิโลกรัมละ 52 ถึง 53 บาท