7HDร้อนออนไลน์

พิษเจอจ่ายจบ! 18 ส.ค.นี้ ศาลล้มละลายนัดไต่สวน บ.สินมั่นคง ยื่นขอฟื้นฟูกิจการ จับตาลูกหนี้คัดค้านหรือไม่

วันนี้ (23 พ.ค.65) นายสรวิศ ลิมปรังษี โฆษกศาลยุติธรรม เผยว่า ตามที่บริษัทสินมั่นคงประกันภัย ได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ ตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย โดยขอเสนอเป็นผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการเองนั้น ล่าสุด ศาลล้มละลาย ได้ส่งหมายไปยังเจ้าหนี้ของบริษัทสินมั่นคง ซึ่งมีเจ้าหนี้หลายประเภท ตั้งแต่ธนาคาร ไปจนถึงเจ้าหนี้ผู้เอาประกันภัยที่แจ้งเคลม หรือใช้สิทธิเรียกร้องแล้วรวมกว่า 3 แสนราย จากกรมธรรม์ 2 ล้านกรมธรรม์ ทั้งนี้ศาลจะนัดไต่สวน ผู้ร้องและผู้คัดค้าน ในวันที่ 18 ส.ค.65

สำหรับกลุ่มเจ้าหนี้ผู้เอาประกันกว่า 3 แสนราย หากจะเข้ามาในคดีเองทั้งหมดอาจทำได้ยาก แต่สามารถรวมตัวกันตั้งตัวแทนเข้ามาดูแลส่วนได้เสียของตนในคดีได้ 

โฆษกศาลยุติธรรม ระบุด้วยว่า การดำเนินกระบวนพิจารณาคดีนี้จะคล้ายกับการขอฟื้นฟูกิจการ บ.การบินไทย ซึ่งมีลูกค้าที่บินกับการบินไทยแล้วสะสมไมล์ มีสิทธิเรียกร้องสิทธิประโยชน์ต่างๆ หรือซื้อตั๋วแล้วแต่เลื่อนการเดินทาง ก็มีการแบ่งเป็นกลุ่มๆ และตั้งผู้แทนรับมอบอำนาจเข้ามาในคดี เมื่อศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ฟื้นฟูและตั้งผู้ทำแผนฯแล้ว ก็จะเป็นงานของกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ที่จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

"การฟื้นฟูกิจการ จะเป็นประโยชน์แก่ทั้งฝ่ายเจ้าหนี้ลูกหนี้ เพราะจะทำให้กิจการดำเนินต่อไปได้ และการฟื้นฟูกิจการ อาจมีมูลค่ามากกว่าการนำทรัพย์สินไปขายทอดตลาดแล้วนำเงินมาแบ่งกัน ซึ่งจะเป็นกรณีที่บริษัทเข้าสู่กระบวนการล้มละลาย หากกิจการไม่มีทรัพย์สินมากนัก เจ้าหนี้แต่ละรายอาจได้รับชำระหนี้คืนน้อยกว่าที่จะได้รับในการฟื้นฟูกิจการ”