7 สีช่วยชาวบ้าน

Green Report : เปิดภาพล่าสุด คลองด่าน คพ. ฮึดสู้คดีค่าโง่

7 สีช่วยชาวบ้าน - กรีนรีพอร์ต สำรวจภาพล่าสุด "คลองด่าน" จุดที่มีการก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย หลังจากที่เป็นคดีความต้องต่อสู้กันยื้ดเยื้อ จนอาจต้องเสียค่าโง่เกือบหมื่นล้านในพื้นที่เป็นอย่างไร ติดตามกัน

โฉนดที่ดินบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่าน จังหวัดสมุทรปราการ รวมที่ดินทั้งหมด 18 แปลง เมื่อตรวจสอบย้อนหลังปี 2497 และ 2565 พบ 14 แปลงออกโฉนดในพื้นที่ป่าสาธารณะ และทับแนวลำคลอง เบื้องต้นได้ยื่นเพิกถอนที่ดินแล้ว

ทีมข่าวลงพื้นที่สำรวจเพิ่มเติม ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ พบว่า สภาพพื้นที่ยังพบแนวลำคลองเดิมอยู่บ้าง และพื้นที่ส่วนใหญ่ของโครงการถูกปกคลุมด้วยป่าชายเลนหนาแน่น น้ำทะเลท่วมถึง เนื่องจากถูกปล่อยทิ้งร้างนานนับ 10 ปี

ลุงเจริญ สุขมะ ชาวบ้านคนเก่าคนแก่ในพื้นที่ นำชี้คลองหลายแห่งถูกโครงการฯ ปิดทับลำคลองจริง ทำให้หลายคลองเก่าแก่หายไป กระทบกับวิถีชุมชน

ขณะเดียวกัน ตรวจสอบพบบ่อเลี้ยงหอยของเอกชนเข้ามาใช้ประโยชน์บุกรุกพื้นที่โครงการ จึงได้แจ้งดำเนินคดีไว้แล้วด้วย

ส่วนพื้นที่ตัวโครงการบ่อบำบัดน้ำเสีย พบว่า โครงสร้างโดยรวมยังชัดเจนอยู่ แม้จะทิ้งระยะเวลามานาน แต่โดยรอบถูกปกคลุมด้วยป่าชายเลน มีน้ำทะเลขึ้นน้ำลงตามกระแสน้ำ รวมถึงในตัวบ่อบำบัด มีน้ำท่วมขังทั้ง 8 บ่อ

ข้อมูลการสำรวจพื้นที่ปิดทับลำคลอง กรมควบคุมมลพิษ จะนำไปเป็นส่วนหนึ่งของหลักฐานใหม่ในการต่อสู้คดีฟ้องร้องค่าโง่คลองด่าน 9,600 ล้านบาท เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมรอไม่ได้