รอบรั้วรอบโลก

ชาวอเมริกันเผชิญอากาศร้อนผิดปกติ จากคลื่นความร้อนปกคลุม

ชาวอเมริกัน ในพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือ ต้องเผิชญกับสภาพอากาศร้อนกว่าปกติ หลังถูกคลื่นความร้อนเข้าปกคลุม ส่งผลให้ประชาชน ต้องออกมาหาวิธีคลายร้อนนอกบ้าน ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ชาวอเมริกันกว่า 20 ล้านคน ในพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐฯ ต้องเผชิญกับสภาพอากาศร้อนกว่าปกติ โดยสำนักพยากรณ์อากาศแห่งชาติของสหรัฐฯ เปิดเผยว่า ที่นครบอสตัน ทำสถิติอุณหภูมิเกือบสูงสุดที่เคยมีบันทึกไว้ที่ 35.5 องศาเซลเซียส เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2423 ซึ่งมีการบันทึกสถิติอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 36.1 องศาเซลเซียส ทั้งประชาชนพากันออกมาหาวิธีต่าง ๆ เพื่อคลายร้อนนอกบ้าน โดยบางครอบครัวจะพาเด็ก ๆ ออกไปเล่นน้ำพุตามสวนสาธารณะ ขณะที่ บางคนก็เข้าแถวซื้อไอสครีมรับประทาน เพื่อคลายความร้อนด้วย ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่า สภาพอากาศร้อนผิดปกตินี้ น่าจะมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ หรือภาวะโลกร้อน