เจาะประเด็นข่าว 7HD

เตือน 7 จังหวัด เตรียมรับสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยา

เจาะประเด็นข่าว 7HD - สำนักงานชลประทานที่ 12 ส่งหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำ และการจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา ถึงผู้ว่าราชการ 7 จังหวัด หลังเพิ่มการระบายน้ำเป็น 700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

การเร่งระบายน้ำครั้งนี้ เป็นการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก ที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลัน โดยล่าสุดได้มีการตรวจวัดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านสถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์ วัดได้ 561 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เมื่อไปสมทบกับน้ำแม่น้ำสะแกกรัง ผ่านสถานี CT19 จังหวัดอุทัยธานี วัดได้ 103 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และไหลเข้าสู่เขื่อนเจ้าพระยา ทำให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยายกตัวสูงขึ้น โดยมีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 127 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจะมีการรักษาระดับน้ำเหนือเขื่อนไม่ให้เกินระดับกักเก็บ

ทั้งนี้มีการคาดการณ์ว่าจะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 300-500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะส่งผลให้พื้นที่ริมน้ำมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่บริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ที่อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ถึงบริเวณตำบลกระทุ่ม ตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา และตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่

สำนักงานชลประทานที่ 12 จะควบคุมปริมาณการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าว เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตร ซึ่งการเพิ่มการระบายน้ำในครั้งนี้เป็นการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด