ข่าวภาคค่ำ

คอลัมน์หมายเลข 7 : ร้องเรียน ฝ่ายกฎหมาย อคส. ฉ้อโกง อ้างวิ่งเต้นคดีได้

ข่าวภาคค่ำ - ผู้ประกอบการจังหวัดนครสวรรค์ ร้องเรียนว่าถูกเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย อคส. ฉ้อโกง เรียกรับผลประโยชน์ อ้างว่าสามารถวิ่งเต้นทำคดีสู้ อคส. ได้ และยังสามารถนำเงินค่าฝากเก็บจำนวนกว่า 5 ล้านบาท ออกมาให้ได้ คุณสุธาทิพย์ ผาสุข ลงพื้นที่ไปติดตามตรวจสอบเรื่องนี้

สุวรรณี เจ้าของ บริษัท พสิษฐ์การเกษตร จำกัด นำแช็ตข้อความการสนทนา สลิปโอนเงิน แสดงเป็นหลักฐาน อ้างว่าเธอถูกเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายในองค์การคลังสินค้า หรือ อคส. หลอกลวง เรียกรับผลประโยชน์ โดยอ้างว่าสามารถวิ่งเต้นทำให้คดีที่เธอถูก อคส. ฟ้องเรียกค่าเสียหาย เป็นเงินกว่า 600 ล้านบาทได้

ความเชื่อว่าตนเองไม่ผิด แต่ถูกเอาเปรียบจากสัญญาที่ไม่เป็นธรรม เพราะเข้าร่วมโครงการรับจำนำมันสำปะหลัง ฤดูกาลปี 55/56 ทำให้ สุวรรณี ยอมจ่ายเงินรวมกว่า 300,000 บาท กับเจ้าหน้าที่คนดังกล่าว เพื่อดำเนินการต่อสู้คดี

วันนี้ สุวรรณี กลายเป็นบุคคลล้มละลาย และรู้สึกว่าตัวเองถูกซ้ำเติมปัญหา เมื่อ อคส. ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้บริษัทของเธอ ระบุ เป็นค่าขนส่งออก ค่าแรงกรรมกร และค่าฝากเก็บมัน รวมเป็นเงินกว่า 5 ล้านบาท แต่ว่าเธอไม่ได้รับเงินก้อนนั้น

คอลัมน์หมายเลข 7 สอบถามความผิดปกติที่เกิดขึ้นภายใน อคส. ได้รับข้อมูลซึ่งเป็นที่น่าสังเกต เกี่ยวกับกระบวนการต่าง ๆ ดำเนินการโดยชอบธรรม ถูกต้องตามระเบียบหลักเกณฑ์หรือไม่

ความผิดปกติที่เกิดขึ้น ทำให้มีการยื่นเรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อพิสูจน์ความโปร่งใสภายใน อคส. ซึ่งเป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจ ภายใต้การกำกับดูแลกระทรวงพาณิชย์ รวมถึงปัญหานโยบายที่ออกมาโดยภาครัฐ ซึ่งบางครั้งอาจมีช่องว่าง เอื้อให้เกิดการทุจริต หรือความไม่เป็นธรรม