7HDร้อนออนไลน์

สปป.ลาวสั่ง ปชช. ประหยัดน้ำมัน เนื่องจากน้ำมันในประเทศเหลือมไม่พอ

วันนี้ (23 พ.ค. 65) สำนัก Vientiane Times รายงานว่า กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของ สปป. ลาว ขอให้ประชาชนประหยัดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง และลดการเดินทางที่ไม่จำเป็น เพื่อให้น้ำมันสำรองของประเทศเหลือพอสำหรับการทำเกษตรกรรมและการทำกิจกรรมอื่น ๆ ที่จำเป็น

โดยกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของ สปป. ลาวเผยว่า การใช้น้ำมันอย่างประหยัด คือทางเดียวที่จะแก้วิกฤตการขาดแคลนพลังงาน ที่ทำให้เกษตรกรใน สปป. ลาวไม่สามารถเก็บผลผลิตได้ และออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหา

ด้านวงษ์โซน พิมมาวงศ์  หัวหน้าสาขาวิสาหกิจปิโตรเลียม สปป. ลาว แขวงคำมวน  เผยว่า คำม่วนเป็นหนึ่งในหลายจังหวัดที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำมัน และปั๊มน้ำมันบางแห่งก็ไม่มีน้ำมัน ซึ่งหมายความว่าผู้ขับรถยนต์จำนวนมากไม่สามารถใช้ยานพาหนะได้

ในบางพื้นที่ สถานีบริการน้ำมันเปิดเพียงสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง และไม่อนุญาตให้ผู้คนนำสิ่งต่าง ๆ มาบรรจุ การเติมน้ำมันในเมืองหลวงต้องเติมไม่เกิน 400,000 กีบต่อครั้ง ในขณะที่รถแทรกเตอร์ไม่สามารถซื้อเกิน 20 ลิตรต่อครั้ง

ด้านกระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมพิจารณา บังคับให้วิสาหกิจปิโตรเลียมในแขวงใน แขวงสารวาน เซกอง และเวียงจันทน์ โดยการขายน้ำมันเป็น 200,000 กีบต่อครั้ง

ซึ่งทุกจังหวัดประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำมันตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม โดยสถานการณ์เลวร้ายลงในเมืองปากเซ จำปาสัก และแขวงสะหวันนะเขต ก่อนลามเข้ามากรุงเวียงจันทน์ในที่สุด

ทั้งนี้สำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกประกาศเมื่อวันที่ 9 พ.ค. 65 ซึ่งประกาศระบุว่า ภาษีสรรพสามิตที่เรียกเก็บสำหรับน้ำมันดีเซลจะลดลงจาก 21% เป็น 11% ในขณะที่ภาษีสรรพสามิตที่เรียกเก็บจากน้ำมันเบนซินจะลดลงจาก 31% เป็น 16%

ขอบคุณภาพจาก Cr. FB:Kham Goodman

ข่าวที่เกี่ยวข้อง