ห้องข่าววาไรตี้

ผู้ผลิตหลังคาเหล็ก ร้องทบทวนมาตรการขึ้นภาษีเหล็ก

ห้องข่าววาไรตี้ - ผู้ผลิตหลังคาเหล็ก เรียกร้องให้ทบทวนมาตรการขึ้นภาษีเหล็กส่งผลกระทบอุตสาหกรรมต่อเนื่องทั้งระบบ และจะกระทบถึงผู้บริโภคปลายน้ำ ต้องซื้อสินค้า และวัสดุก่อสร้างแพงขึ้น

กลุ่มตัวแทนจากสมาคมการค้าผู้ผลิตหลังคาเหล็กไทยกว่า 60 คน เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนเพื่อแก้ปัญหาให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ และ SME โดยมี นายบุณย์ธีร์ พานิชประไพ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รับหนังสือที่ผู้ประกอบการร้องคัดค้านการขึ้นภาษีเหล็กกว่า 40% จากมาตรการปกป้องการทุ่มตลาด ทำให้ราคาวัตถุดิบนำเข้าจากต่างประเทศสูงขึ้นมากส่งผลให้ผู้ประกอบการ ไม่สามารถนำเข้าเหล็กที่เป็นวัตถุดิบสำหรับนำมาผลิตหลังคาเหล็กได้ และจากนี้ ราคาหลังคาเหล็กจะขยับตัวสูงขึ้นตามไปด้วย เหล็กเป็นอีกสินค้าที่พึ่งพาตลาดหลักอย่างจีน ถ้าขึ้นภาษีผู้ประกอบการเดือดร้อนหนัก

สินค้าเหล็ก เริ่มขาดแคลน และราคาพุ่งสูงขึ้น กว่าถึง 40% นอกจากสู้ราคานำเข้าไม่ไหว ผู้ผลิตโรงรีดหลังคาก็ไม่มีสินค้ามาผลิต สต๊อกสินค้าหลายรายการ เริ่มหาซื้อไม่ได้แล้ว ขณะที่ อดีตประธานสภา SME เรียกร้องให้ภาครัฐ เร่งสนับสนุนอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศ เพื่อขยายกำลังการผลิตให้เพียงพอก่อน และลดต้นทุนให้ใกล้เคียงกับการนำเข้าก่อนขึ้นภาษี เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกับผู้ประกอบการ เพื่อจะได้ไม่ต้องผลักภาระให้ประชาชนต้องซื้อสินค้าหลังคาเหล็ก และวัสดุก่อสร้างที่แพงขึ้นด้วย