ห้องข่าววาไรตี้

รับซื้อไฟฟ้าจาก Solar Rooftop 10 เมกะวัตต์ 2.20 บาท

ห้องข่าววาไรตี้ - กกพ. ประกาศรับซื้อไฟฟ้า โซลาร์รูฟท็อป ประจำปี 2565 ปริมาณ 10 เมกะวัตต์ โดยรับซื้อ 2 บาท 20 สตางค์ต่อหน่วย ระยะเวลารับซื้อ 10 ปี

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ กำกับกิจการพลังงานหรือ กกพ.เปิดเผยว่า คณะกรรมกรรมการ มีมติเห็นชอบประกาศการรับซื้อไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้า จากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา หรือ โซลาร์รูฟท็อป (Solar PV Rooftop) สำหรับภาคประชาชนประเภทบ้านอยู่อาศัย ที่มีขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง ไม่เกิน 10 กิโลวัตต์ โดยรับซื้อมาอย่างต่อเนื่อง

และปี 2565 ประกาศรับซื้อ 10 เมกะวัตต์ แบ่งเป็น พื้นที่ การไฟฟ้านครหลวง 5 เมกะวัตต์ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อีก 5 เมกะวัตต์ อัตรารับซื้อไฟฟ้าที่ 2 บาท 20 สตางค์ต่อหน่วย ระยะเวลารับซื้อไฟฟ้า 10 ปี กำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ตามสัญญา ภายใน 270 วัน นับแต่วันที่ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ผู้ที่สนใจสามารถยื่นคำขอจำหน่ายไฟฟ้า ได้ที่ สำนักงาน กฟน. และ กฟภ. ได้ทั่วประเทศ