เช้านี้ที่หมอชิต

กรมชลประทาน ยืนยัน เขื่อนลำเชียงไกร ยังแข็งแรง

เช้านี้ที่หมอชิต - กรมชลประทาน ยืนยันอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนบนและอ่างเก็บน้ำห้วยยาง จังหวัดนครราชสีมา ยังมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยดี สามารถใช้ในการบริหารจัดการน้ำได้อย่างเต็มศักยภาพ

หลังมีการนำเสนอข่าว โคราชอ่างเก็บน้ำล้นเเล้ว 2 อ่างฯ ชลประทานเตือนเฝ้าระวังน้ำท่วมพื้นที่ริมตลิ่ง นั้น นายเกรียงไกร ภาคพิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีที่เกิดขึ้นว่า ฝนที่ตกหนักในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนบน อำเภอด่านขุนทด ซึ่งมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 8.48 ล้านลูกบาศก์เมตรอย่างต่อเนื่อง หรือเกินความจุ คิดเป็น 101% ของความจุ ส่วนอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยาง อำเภอเมืองนครราชสีมา ที่มีความจุเก็บกักประมาณ 6.52 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ คิดเป็น 101% ของความจุ ทำให้ปริมาณน้ำส่วนหนึ่งไหลล้นทางระบายน้ำล้น หรือ Spillway ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม ที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน รวมทั้งอ่างเก็บน้ำทั้ง 2 แห่ง ได้แก่อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรมีการระบายน้ำวันละ 0.3 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่วนอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยาง ระบายน้ำอยู่ที่วันละ 0.10 ล้านลูกบาศก์เมตร ย้ำว่าการระบายน้ำดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้าย ซึ่งโครงการชลประทานนครราชสีมา ได้ทำหนังสือแจ้งเตือนไปยังจังหวัดนครราชสีมา และประชาชนด้านท้ายอ่างฯ ให้รับทราบสถานการณ์และเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด