7 สีช่วยชาวบ้าน

นวัตกรรมสร้างสุข : ไบโอเทคพัฒนา 'ไวรัสตัวแทน' ทดสอบสูตรวัคซีนและยารักษาโรคโควิด-19

7 สีช่วยชาวบ้าน - นักวิจัยไบโอเทค สวทช. พัฒนาไวรัสตัวแทนใช้ทดสอบวัคซีนโรคโควิด-19 แทนไวรัสตัวจริง ลดความเสี่ยงให้เจ้าหน้าที่ โดยไวรัสตัวแทนไม่ก่อให้เกิดโรค ติดตามในช่วง นวัตกรรมสร้างสุข

ทีมวิจัยไบโอเทค สวทช. ได้นำความรู้เรื่องการพัฒนา "ไวรัสตัวแทน" ที่มีกลไกในการติดเชื้อเข้าสู่เซลล์ได้เหมือนไวรัสตัวจริง แต่ไวรัสตัวแทนถูกปรับให้มีคุณสมบัติที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายใด ๆ ต่อมนุษย์ เป็นเทคโนโลยีที่องค์การอนามัยโลกให้การยอมรับเรื่องประสิทธิภาพและความปลอดภัย มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย ใช้พัฒนา "ไวรัสตัวแทนไวรัสก่อโรคโควิด-19" สำเร็จเป็นครั้งแรกของประเทศไทย โดยเทคโนโลยีที่ทีมวิจัยพัฒนาขึ้น สามารถใช้ผลิตไวรัสตัวแทนไวรัสก่อโรคโควิด-19 จากข้อมูลรหัสพันธุกรรมได้ทุกสายพันธุ์

โดยจุดเด่นของไวรัสตัวแทนที่สำคัญ คือ ช่วยให้นักวิจัยสามารถทำงานแบบ "เชิงรุก" เมื่อมีการค้นพบการกลายพันธุ์ของไวรัสก่อโรคโควิด-19 สามารถนำข้อมูลรหัสพันธุกรรมมาสร้างไวรัสตัวแทน เพื่อใช้ดำเนินงานได้ทันที ไม่ต้องรอให้มีการติดเชื้อของสายพันธุ์นั้นในประเทศ แล้วค่อยแยกออกมาจากผู้ป่วย ที่สำคัญคือ "ปลอดภัย" โดยไวรัสตัวแทนไม่ก่อให้เกิดโรค ลดความเสี่ยงให้กับทีมนักวิจัย หรือเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

ที่ผ่านมา ไบโอเทค ได้นำไวรัสตัวแทนที่พัฒนาขึ้น ให้บริการการวิจัยและพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ในประเทศแล้ว ทั้งการทดสอบประสิทธิภาพของวัคซีนที่มีการฉีดในประเทศ การทดสอบสูตรการฉีดวัคซีนสำหรับบุคคลกลุ่มต่าง ๆ และการทดสอบประสิทธิภาพของวัคซีนโควิด-19 ที่ผลิตขึ้นในประเทศ
นอกจากนี้ ยังใช้ผลิตไวรัสตัวแทนไวรัสก่อโรคชนิดอื่น ๆ รวมถึงการป้องกันการระบาดของโรคจากสัตว์สู่คนแบบเชิงรุก ช่วยให้การป้องกันการ่ระบาดของโรคได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สร้างความมั่นคงทางด้านการแพทย์ และสาธารณสุขของไทยมากยิ่งขึ้น