7HDร้อนออนไลน์

นายกฯ พ้ออยากลดอุบัติเหตุ ต้องเข้มงวดกฎหมาย แต่คนไม่ร่วมมือ โดนใบสั่งก็ไม่ยอมจ่าย ยึดรถก็ทำไม่ได้ ได้แต่โทษตัวเอง

25 พฤษภาคม 2565 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติเรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 15 ทศวรรษใหม่ วิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัยต้องมาก่อน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่าย ร่วมกันสร้างระบบความปลอดภัยทางถนน ผลักดันการติดตามประเมินผล ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายให้เกิดความปลอดภัย ตั้งเป้าหมายลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุลง 50% ภายในปี 2573 และ ไม่เกิน 12 คนต่อประชากร 100,000 คนภายในปี 2570

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวปาฐกถาในหัวข้อ "บทบาทผู้นำประเทศ" ย้ำการป้องกันอุบัติเหตุและลดความสูญเสีย ต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวด บังคับ จับกุม ดำเนินคดี กับกลุ่มผู้กระทำผิดทั้งหมด เพื่อให้สังคมปลอดภัย ในฐานะผู้นำตำหนิประชาชนไม่ได้ ทำได้แค่แจ้งเตือน  ส่วนเจ้าหน้าที่จึงต้องช่วยกันเพิ่มความระมัดระวัง และ สร้างการรับรู้ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการขับขี่อย่างปลอดภัย  พร้อมลดพฤติกรรมเสี่ยง ที่จะทำให้เกิดความสูญเสีย เช่น การแข่งขันขี่รถจักรยานยนต์ผิดกฎหมาย ไม่สวมเครื่องป้องกัน โอดเขียนใบสั่งก็ไม่มาเสียค่าปรับ จะใช้มาตรการยึดรถก็ทำไม่ได้ จะไม่ต่อใบอนุญาตขับขี่ ก็อาจกลายเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล พ้ออยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมานาน รู้ปัญหาและวิธีแก้ไข แต่ทำไม่ได้ 100% เพราะความร่วมมือยังไม่เกิด โทษคนอื่นไม่ได้ต้องโทษตัวเอง ว่ายังทำไม่ได้ แต่ยังคงยืนยันจะทำต่อไป