ข่าวเด็ด 7 สี

สส.ทยอยร่วมประชุมสภาฯ พิจารณากฎหมายหลายฉบับ

ข่าวเด็ด 7 สี - วันแรกของการเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทยอยเข้าห้องประชุม ซึ่งวันนี้จะเป็นการพิจารณากฎหมายหลายฉบับที่ยังต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จ แต่มีกฎหมายอีก 2 ฉบับที่สำคัญ จะเข้ารับการพิจารณาช่วงปลายเดือนนี้ถึงเดือนมิถุนายนคือ ร่างพระราชบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ที่จะเข้าพิจารณาในวันที่ 31 พฤษภาคม ถึง 2 มิถุนายน และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สส. และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ที่จะเข้าสู่วาระ 2 ในการประชุมร่วมรัฐสภา 9-10 มิถุนายนนี้

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ระบุถึงร่าง พ.ร.ป. 2 ฉบับที่เข้าพิจารณาในการประชุมร่วมรัฐสภา ในส่วนของรัฐบาลไม่เป็นห่วง แต่กรณีวิธีการคำนวณ สส.แบบบัญชีรายชื่อที่ต้องหารด้วย 100 นั้น ถ้ารัฐสภาไม่รับก็ต้องส่งกลับ อาจต้องส่งไปถาม กกต. และศาลรัฐธรรมนูญก่อน