เจาะประเด็นข่าว 7HD

ตีตรงจุด : เรียกร้องเลิกโควตาปู่ย่าพันธุ์ - คละพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่

เจาะประเด็นข่าว 7HD - ตีตรงจุดวันนี้ เจาะประเด็นราคาไข่ไก่ที่ต้นทุนไม่ได้มีเพียงแค่อาหารสัตว์ ที่ทำให้ราคาพุ่ง ซึ่งปีนี้มีความผันผวนของราคาขึ้นถึง 4 ครั้งในรอบเกือบ 5 เดือนที่ผ่านมา ชาวบ้านต้องจ่ายแพงขึ้น 21 บาทต่อแผง มีต้นทุนอะไรที่ยังไม่ถูกพูดถึง เราจะไปชำแหละโครงสร้างโควตา การผลิตไก่ไข่ในประเทศกับคุณฐิตาภัสร์ ศิริธัญญะวงศ์

คำบอกเล่าถึงโครงสร้างการเลี้ยงไก่ไข่ในประเทศไทย ที่เกิดความลักลั่น ระหว่างผู้ได้รับการจัดสรรโควตานำเข้าไก่ไข่พ่อแม่พันธุ์ หรือ PS ซึ่งอยู่ในมือผู้ประกอบการเพียง 16 ราย โดยเฉพาะนายทุนใหญ่รายที่ 1 ถืออำนาจครอบครองเหนือเจ้าอื่นเพิ่ม เพราะมีปู่ย่าพันธุ์ไก่ไข่ หรือ GP อยู่ในมือ ขณะที่อีก 15 รายไม่มี

เป็นวงจรเลี้ยงไก่ไข่ที่ทำให้เกิดความได้เปรียบ เสียเปรียบในกลุ่มผู้ผลิต จนเกิดคำถาม มีเอกชนบางรายคุมกลไกตลาดของไข่ไก่ไว้หมด จนถึงขั้นชี้นำราคา ทั้งขึ้นและลง ได้ใช่หรือไม่

โดยในปีนี้ไข่ไก่ปรับราคาขึ้น 4 ครั้ง สูงสุดเมื่อวันที่ 22 เมษายน ไข่คละหน้าฟาร์มฟองละ 3 บาท 50 สตางค์ ส่งผลคนไทยจ่ายแพงขึ้น 21 บาท ต่อแผงแล้วในปีนี้

โครงสร้างการเลี้ยงไก่ไข่ในไทย ซึ่งมีทั้งระบบ GP และ PS ใต้ปีกคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ เป็นผู้คุมโควตานำเข้าของผู้ประกอบการนำเข้า 16 ราย ในจำนวนนี้มี GP เฉลี่ย 3,800 ตัว และพีเอส เฉลี่ยปีละ 440,000 ตัว แต่สูตรนี้ก็ยังออกมาบิดเบี้ยวนำมาสู่ข้อกังวล หากไม่ยกเลิกเหลือระบบเดียว และกระจาย PS ให้เท่าเทียม ปลายทางราคาบริโภคไข่ไก่ 1 ฟอง อาจดีดขึ้นตั้งแต่ 7-10 บาท