เจาะประเด็นข่าว 7HD

ตื่นตา เมฆลายคลื่น จ.เชียงใหม่

เจาะประเด็นข่าว 7HD - ปิดท้ายข่าววันนี้ ด้วยภาพปรากฏการณ์ทางธรรมชาติงดงามแปลกตาเหนือท้องฟ้าที่ จังหวัดเชียงใหม่

เช้าวันนี้ ผู้คนในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้แหงนมองท้องฟ้าต่างก็รู้สึกตื่นตาตื่นใจกับปรากฏการณ์เมฆลายคลื่น ก้อนเมฆเป็นปุยสีขาวเรียงเป็นแถว คล้ายเกลียวคลื่นทะเลตัดกับท้องฟ้าสีครามสดใสเต็มท้องฟ้า เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก หลายคนอดไม่ได้ที่จะถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก และลงอวดกันในโซเชียล โดยเมฆลายคลื่นเกิดขึ้นในช่วงเวลาประมาณ 07.00-08.00 น. จากนั้นก็สลายตัวไป

จากข้อมูลของ อาจารย์บัญชา ธนบุญสมบัติ นักวิชาการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เคยบอกไว้ว่า เมฆลายคลื่น หรือที่รู้จักในชื่อ เมฆแผ่นดินไหว เกิดจากการที่กระแสลมเหนือระดับเมฆและใต้ระดับเมฆพัดเร็วไม่เท่ากัน หรือที่เรียกกันว่าเกิดลมเฉือน ทำให้เมฆไปรวมกันอยู่ในบางบริเวณเป็นช่วง ๆ จึงเกิดช่องว่างขึ้นจนมีลักษณะคล้ายคลื่นทะเล

ส่วนความเชื่อมโยงของเมฆลายคลื่นนี้กับการเกิดแผ่นดินไหว ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่ามีความเชื่อมโยงกันหรือไม่