7HDร้อนออนไลน์

บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปขึ้นราคา ทำร้านค้ากำไรหด ผู้บริโภครอด เหตุยังขึ้นราคาขายไม่ได้

บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปขึ้นราคา ทำร้านค้ากำไรหด ผู้บริโภครอด เหตุยังขึ้นราคาขายไม่ได้
วันนี้(25 พฤษภาคม 2565) นายสมชาย พรรัตนเจริญ นายกสมาคมค้าส่งค้าปลีกไทย เปิดเผยว่า ตอนนี้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยี่ห้อหนึ่งได้ปรับขึ้นราคาขายส่งบะหมี่อีกซองละ 10 สตางค์ โดยใช้รูปแบบการหักส่วนลดทางการค้ากับผู้ค้า มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคมที่ผ่านมา

ผู้ที่ได้รับผลกระทบ คือ ร้านค้า ที่จะได้กำไรลดลง เพราะต้นทุนแพงขึ้น แต่ไม่สามารถขึ้นราคาขายได้ เนื่องจากบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเป็นสินค้าควบคุมของกระทรวงพาณิชย์ จึงทำให้ผู้บริโภคไม่ได้รับผลกระทบตามไปด้วย โดยราคาขายปลีกยังต้องอยู่ที่ซองละ 6 บาท เท่าเดิม สาเหตุการขึ้นราคามาจากต้นทุนการผลิตที่แพงขึ้น ทั้งราคาน้ำมัน, น้ำมันปาล์ม และแป้งสาลี ที่ทยอยปรับขึ้นราคามาตลอด

นายสมชาย ยังระบุถึงปัญหาราคาน้ำมันปาล์มขวดที่มีราคาแพงว่า ทำให้ขณะนี้ร้านค้าไม่สามารถนำน้ำมันปาล์มขวดมาขายได้ เพราะกรมการค้าภายในกำหนดให้ขายไม่เกินขวดละ 68 บาท ทั้งที่ราคาที่รับมาจากผู้ผลิตก็ขวดละ 70 บาท แล้ว หากขายตามที่กำหนดต้องขาดทุนขวดละ 2 บาท แต่หากขายเกินราคาก็เสี่ยงผิดกฎหมายและถูกดำเนินคดี ผู้ค้าไม่สามารถหาทางออกได้ จึงต้องการให้กรมการค้าภายในเร่งแก้ปัญหาที่ต้นเหตุและหวังให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาปาล์มอย่างจริงจัง