ข่าวภาคค่ำ

เปิดประชุมสภาฯ วันแรก

ข่าวภาคค่ำ - ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า ประกาศ พร้อมนั่งหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทย และไม่รับปากจะยกมือสนับสนุนรัฐบาลในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ

วันแรกของการเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎร สมัยสามัญ วันนี้มีการพิจารณากฎหมายสำคัญหลายฉบับที่ค้าง ให้แล้วเสร็จ และเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่จะเข้าสู่การพิจารณา ในวันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สส. และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง วาระ 2 ในการประชุมร่วมรัฐสภา ในวันที่ 9 และ 10 มิถุนายน

ขณะที่ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรคเศรษฐกิจไทย แถลง พร้อมนั่งหัวหน้าพรรคคนใหม่แทน พลเอกวิญช์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา หลังกรรมการบริหารลาออก และนัดประชุมจัดโครงสร้างใหม่วันที่ 7 มิถุนายนนี้ พร้อมย้ำแม้จะเคารพ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ เหมือนเดิม แต่จะไม่กลับไปสังกัดพรรคพลังประชารัฐอีก และไม่ได้พูดคุยกับ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ด้วย โดย ร้อยเอกธรรมนัส สงวนท่าทีที่จะสนับสนุนรัฐบาล ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไม่ โดยจะขอฟังข้อมูลและพิจารณาเป็นรายบุคคล   

ส่วนความโอ่อ่าของสโมสรรัฐสภา ที่มีห้องสันทนาการ เพื่อ สส.และ สว. ผ่อนคลายระหว่างประชุม วันนี้ สส.พรรคก้าวไกล เสนอให้ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ทบทวน ไม่ควรใช้อาคารรัฐสภา ซึ่งก่อสร้างด้วยภาษีของประชาชน เพื่อความบันเทิง