ห้องข่าววาไรตี้

คืบหน้าสอบข้อเท็จจริง กรณีเครื่องบินจอดผิดรันเวย์

ห้องข่าววาไรตี้ - คืบหน้าการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีเที่ยวบินสายการบิน ไทยแอร์เอเชีย ลงจอดผิดรันเวย์ ผู้เกี่ยวข้องได้นำส่งข้อมูลให้คณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ของอากาศยาน คาดว่าจะมีความชัดเจนเร็ว ๆ นี้ 

หลังเกิดเหตุนักบิน เที่ยวบิน FD3141 ระนอง-ดอนเมือง นำเครื่องบินลงจอดผิดทางวิ่ง หรือ รันเวย์ ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคมที่ผ่านมา กระทั่งผู้ที่เกี่ยวข้องต้องเข้าสู่กระบวนการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริง ย้ำว่าเรื่องนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ทั้งเจ้าหน้าที่บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศ รวมถึงตัวนักบินด้วย เนื่องจากกรณีที่เกิดขึ้น อาจมีเหตุหรือมีเหตุผลสำคัญกระทั่งทำให้เกิดการตัดสินใจดังกล่าว โดยคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ของอากาศยาน ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง จะพิจารณาจากพฤติการณ์เป็นสำคัญว่าเกิดจากเหตุสุดวิสัย ตั้งใจ หรือประมาทเลินเล่อ ซึ่งหากเป็นการตั้งใจกระทำความผิดจริง จะมีบทลงโทษต่อไปตามขั้นตอน ทั้งนี้ล่าสุด ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ส่งข้อมูลให้กับคณะกรรมการฯแล้ว ซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะถูกนำไปประกอบการพิจารณาหาจุดบกพร่อง เพื่อปรับแก้ไขป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำขึ้นอีก ส่วนความชัดเจนถึงสาเหตุที่เกิดขึ้น คาดว่าจะอยู่ในกรอบระยะเวลาดำเนินการภายใน 30 วัน ย้ำว่าเหตุการณ์ดังกล่าวถือว่าเข้าข่ายอุบัติการณ์รุนแรง ตามที่กำหนดไว้ในอนุสัญญาการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ทุกฝ่ายพร้อมให้ความร่วมมือปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด พื้นฐานความปลอดภัยเป็นสำคัญ